Poleć znajomemu

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków po latach od zdarzenia

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków po latach od zdarzenia
Pytanie:

Inspektor PIP kontrolował w placówce dokumentację powypadkową i zdarzenia związanych ze zranieniem ostrym narzędziem medycznym za okres 3 lat. Stwierdził, że od stycznia 2012 r. do czerwca 2013 r. nie były ustalone okoliczności i przyczyny wypadków pracowników, osób którzy zranili się ostrym narzeczem medycznym. Czy zdarzenia te ująć w latach, których było zranienie, czy nadać im numery z tego roku? Co robić z osobami, które nie są już pracownikami zakładu i nie ma możliwości kontaktu z nimi? Co zrobić, gdy pracownik nie pamięta zdarzenia lub odmówił zeznania ze względu na błahość sprawy?

Odpowiedź: 

Obowiązkowi wpisu do rejestru wypadków przy pracy podlegają zdarzenia wypadkowe bez względu na to, czy w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku zostały uznane za wypadek przy pracy.

Skoro pracodawca nie sporządził protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków związanych z doznanymi urazami, brak jest podstaw wpisu takich zdarzeń do rejestru wypadków przy pracy.

Jeżeli teraz pracodawca ma zamiar dokonać ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia należy im nadać obecne bieżące numery. Pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań podczas ustalania okoliczności zdarzenia, zebrać informacje o światków, oraz wyjaśnienia od poszkodowanych. Po upływie jakiegoś czasu nie jest możliwe dokonanie oględzin miejsca zdarzenia – to oczywiste. Natomiast wszyscy, którzy mogliby mieć jakiekolwiek informacje o jego przebiegu, wystąpieniu powinni współpracować z pracodawcą.

Przypomnę, że:

  • w rozumieniu ustawy wypadkowej uraz, jako skutek wypadku ma miejsce wówczas, gdy nastąpiło uszkodzenie ciała, tkanki lub narządu człowieka wskutek zadziałania energii czynnika zewnętrznego, który w normalnym przebiegu wydarzeń w konkretnej sytuacji faktycznej nie powinien był oddziaływać szkodliwie, a który jednak wystąpił i wywołał lub w istotny sposób przyczynił się do powstania urazu. Jeżeli zdarzenie wypadkowe nie spowodowało widocznego urazu istnienie ewentualnego urazu może stwierdzić tylko lekarz.
  • jeżeli pracodawca powiadomiony o zdarzeniu wypadkowym nie ustali okoliczności i przyczyn wypadku, poszkodowanemu przysługuje prawo do domagania się ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze postępowania cywilnego, na podstawie art. 198 Kodeksu postępowania cywilnego.
    Z takim powództwem może wystąpić w każdym czasie, bowiem roszczenie o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nie ulega przedawnieniu.
Autor: 

Jan Pióro
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Jan M. Pióro

Autor: Jan M. Pióro

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, autor wielu publikacji o charakterze poradnikowym wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, ostatnio główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy przy sądach okręgowych w Warszawie, z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy.