Poleć znajomemu

Opóźnienie w terminach szkolenia okresowego a dopuszczenie do pracy

Opóźnienie w terminach szkolenia okresowego a dopuszczenie do pracy
Pytanie:

Czy w przypadku szkoleń okresowych bhp istnieje tolerancja czasowa? Przykład: Grupa pracowników przeszła szkolenie 1 marca. Po długiej nieobecności wraca do pracy pracownik, któremu szkolenie okresowe "wyszło" 20 marca. Następne szkolenie przewidziano dla grupy pracowników na 10 czerwca. Czy pracownik może poczekać do szkolenia przewidzianego w czerwcu?

Odpowiedź: 

Brak odbycia szkolenia spowodowany długotrwałą nieobecnością w pracy spowodowaną np. zdarzeniami losowymi uzasadnia konieczność włączenia pracownika do najbliższej grupy szkoleniowej.

Krótkotrwała zwłoka w odbyciu kolejnego szkolenia okresowego nie oznacza, że pracownik nie spełnia warunku dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe bhp

Przepis mówiący, że „nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”, w przypadku szkoleń okresowych, nie jest aż tak rygorystyczny, nie nakazuje wprost zakazu dopuszczenia do pracy pracownika, który nie legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp. Trzeba mieć tu jednak na uwadze, że pracownik ten powinien być wcześniej poddany szkoleniu wstępnemu ogólnemu i instruktażowi stanowiskowemu. Zatem taki pracownik ma wiedzę na temat zasad i przepisów bhp.

Okresowe badania lekarskie

Natomiast w odróżnieniu od regulacji prawnych dotyczącej szkoleń okresowych regulacja prawna dotycząca okresowych badań lekarskich jest dużo bardziej rygorystyczna. Mówi bowiem, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym. Ten przepis nakazuje wprost zakazu dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Autor: Jan M. Pióro
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Jan M. Pióro

Autor: Jan M. Pióro

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, autor wielu publikacji o charakterze poradnikowym wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, ostatnio główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy przy sądach okręgowych w Warszawie, z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy.