Poleć znajomemu

Nowy jednolity tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej

10 kwietnia 2017 r. został opublikowany nowy jednolity tekst ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 736).

Marszałek Sejmu RP w obwieszczeniu z 21 marca 2017 r. ogłosił nowy jednolity tekst ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 i 298).

Nowy jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmiany wprowadzone:

  • ustawą z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. poz. 904),
  • ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2138),
  • ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz U. z 2017 r. poz. 60)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 marca 2017 r.

Aktualny jednolity tekst ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej znajduje się w Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2017 r. poz. 736 .

Proszę mieć na uwadze, że wprowadzenie nowego jednolitego tekstu aktu prawnego nie powoduje zmiany jego treści normatywnej, czyli jego regulacji. To nic innego jak zebranie, spisanie w jednym dokumencie całej jego treści z naniesionymi zmianami, wprowadzanymi w trakcie jego obowiązywania. 

Opr. red.