Poleć znajomemu

Zmiany w składzie Międzyresortowej Komisji ds. NDS Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

27 września 2017 r. decyzją prezesa Rady Ministrów zmieni się skład Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

1)      przewodniczący – Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;

2)      zastępcy przewodniczącego:

a)       Sławomir Czerczak, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,

b)      Tomasz Dawidowicz, Ministerstwo Obrony Narodowej – Wojskowa Inspekcja Sanitarna;

3)      sekretarz – Jolanta Skowroń, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;

4)      pozostali członkowie:

 • Grzegorz Czwordon, Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Wojciech Drebert, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,
 • Ewa Garstka, Ministerstwo Rozwoju,
 • Renata Górna, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • Beata Marta Iwańczuk, Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Andrzej Kalus, Wyższy Urząd Górniczy,
 • Antonina Klara Kisiel-Geisler, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Katarzyna Kitajewska, Ministerstwo Zdrowia – Główny Inspektorat Sanitarny,
 • Janusz Kompała, Główny Instytut Górnictwa,
 • Jerzy Król, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
 • Małgorzata Kupczewska-Dobecka, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,
 • Jan Krzysztof Ludwicki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
 • Anna Margis, Ministerstwo Energii,
 • Stanisław Marzec, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego,
 • Marta Matyjek, Związek Pracodawców „Business Centre Club”,
 • Zygmunt Mierzejewski, Forum Związków Zawodowych,
 • Wanda Mikulska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Andrzej Milczarek, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
 • Ernest Nasternak, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Andrzej Niechwiej, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Alfred Owoc, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 • Sylwia Oziembło-Brzykczy, Główny Inspektorat Pracy,
 • Marek Pietrzak, Ministerstwo Środowiska,
 • Marzena Podpora, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Małgorzata Pośniak, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Jacek Romankow, Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Anna Siwek-Ślusarek, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Elżbieta Sosnowska, Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Łukasz Wojciech Stańczak, Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
 • Jerzy Wroński, Konfederacja Lewiatan.

Opr.red.

Podstawa prawna 
 • Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1731).