Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Będą podwyżki dla inspektorów PIP i nowe etaty w inspekcji

Będą podwyżki dla inspektorów PIP i nowe etaty w inspekcji

30 dodatkowych etatów oraz 8% wzrost wynagrodzeń i telefony służbowe przewiduje budżet Państwowej Inspekcji Pracy na 2016 r.. 7 stycznia br. sejmowa komisja ds. kontroli państwowej pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu zaprezentowany przez Główną Inspektor Pracy Iwonę Hickiewicz. Tak skonstruowane plany finansowe pozwolą PIP na zatrudnienie nowych specjalistów i zatrzymanie obecnej kadry.

Na ostatnim posiedzeniu sejmowej komisji ds. kontroli państwowej Główna Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz przedstawiając posłom projekt budżetu PIP. Komisja, po burzliwej dyskusji, pozytywnie zaopiniowała projekt.

Budżet inspekcji na 2016 r. planowany jest na 317,8 mln zł (w roku ubiegłym wynosił 291,4 mln). W budżecie tym przewidziany został 8 % wzrost płac. W 2015 r. średnie wynagrodzenie w inspekcji wynosiło 5,2 tys.. Na rok obecny planowane jest jego podwyższenie do 5,6 tys. zł. Generalnie wynagrodzenia będą stanowiły ponad 80 % planowanych wydatków z proponowanego budżetu (tj. 242,3 mln zł).

Planowany budżet PIP na 2016 r. zakłada również wzrost liczby etatów o dodatkowe 30 miejsc pracy. Zatem zakładane jest, że w PIP w 2016 r. zatrudnionych będzie 2 tys. 807 osób. 

Wzrost płacy oraz dodatkowe etaty pozwolą PIP na zatrudnienie nowych wysoko kwalifikowanych osób oraz zatrzymanie obecnej kadry specjalistów.

2016 r. wzrosną również znacząco wydatki z budżetu PIP na koszty połączeń telekomunikacyjnych. Inspektorzy PIP zostaną bowiem wyposażeni w służbowe telefony komórkowe. W tegorocznym budżecie obcięto natomiast wydatki zaplanowane na podróże krajowe, oraz wyjazdy zagraniczne pracowników PIP.

Głowna Inspektor Pracy w swoim wystąpieniu podkreśliła, że zaplanowane na 2016 r. dochody PIP (1,9 mln zł) będą pochodziły głównie z grzywien nakładanych przez inspektorów – około 1,6 mln zł.

Wyraźny sprzeciw wobec prezentowanego budżetu PIP na 2016 r. zgłosił wiceprzewodniczący komisji Krzysztof Sitarski (Kukiz'15). Jego zdaniem wydatki PIP są wygórowane, szczególnie te dotyczące imprez i akcji promocyjnych podejmowanych przez PIP. Proponował on powrót do budżetu zeszłorocznego. Proponował ograniczenie działalność centrali PIP w zakresie sprawozdawczości oraz wydatków z tym związanych. Jego sprzeciw został odnotowany, a proponowana przez niego poprawka odrzucona.

Teraz pozytywnie zaopiniowany projekt budżetu PIP trafi do sejmowej komisji finansów publicznych.

Opr. Red.