Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Będą większe pieniądze dla inspektorów PIP i więcej etatów

Będą większe pieniądze dla inspektorów PIP i więcej etatów

Mniej pieniędzy na działania prewencyjne ale więcej na etaty i wynagrodzenia dla inspektorów PIP. Tak zapowiada się budżet Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. Większe wydatki na wynagrodzenia wiążą się z nowymi etatami i podwyżkami dla inspektorów, a niższe wydatki na prewencję oznaczają przeniesienie większej liczby działań do świata wirtualnego, ograniczając tym samym koszty produkcji materiałów.

Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej na posiedzeniu 20 października 2016 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 rok. Przedstawił go główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

Z uwagi na nowe obowiązki inspektorów pracy wynikające ze zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, koniecznym jest zwiększenie etatów w inspekcji. Od 1 tycznia 2017 r. inspektorzy będą mieli obowiązek podejmować kontrolę zakresie minimalnej stawki wynagrodzenia. Dotychczas inspekcja pracy nie ingerowała w kwestie wynagrodzeń z pracę świadczoną na podstawie umów cywilno-prawnych.

Wyższe wynagrodzenia dla inspektorów mają zwabić do pracy w PIP specjalistów wysokiej klasy.

Wzrost wydatków PIP na wynagrodzenia pracowników wynika z przyjęcia 8-procentowego wzrostu funduszu wynagrodzeń, do tego dochodzi jeszcze 59 nowych etatów. Wyższe wynagrodzenia ma przyciągnąć i utrzymać wykwalifikowaną kadrę na stanowiskach inspektorów. Obecnie wakaty na stanowiskach inspektów nie są atrakcyjne na rynku pracy, szczególnie dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, o jakich zabiega PIP.

Jak mówił sam szef PIP Roman Giedrojć – „Uznałem że zabezpieczenie realizacji zadań wymaga przywrócenia takiej atrakcyjności poziomu wynagrodzeń, by urząd mógł zatrudniać wysoko kwalifikowaną kadrę magistrów inżynierów i prawników. Tak było do 1999 roku. W dzisiejszych czasach, gdy na rynku pracy brakuje osób z technicznym wykształceniem, pozyskanie ich do pracy w inspekcji – ze względu na poziom wynagrodzeń, ale również charakter pracy – staje się niemożliwe.

Nowe formy działań prewencyjnych pozwolą obciąć wydatki PIP na te cele

Obcięte mają zostać natomiast wydatki na przedsięwzięcia prewencyjno-promocyjne PIP. Zaplanowana na tę działalność kwota ma być niższa o ponad 0,5 mln zł od planu na 2016 rok. Jak zapewniał szef PIP nie oznacza to ograniczenia działań PIP i podejmowanych przedsięwzięć w tym temacie. Natomiast zmianie ulegnie sposób, metody i forma realizacji tych zadań PIP. To pozwoli na poczynienie oszczędności i ograniczenie kosztów w zakresie tej działalności.

Planując wydatki staraliśmy się je ograniczyć tam, gdzie to było możliwe. Dzięki temu uzyskaliśmy spadek w grupie pozostałych wydatków bieżących o prawie 3 mln zł w stosunku do ustawy budżetowej 2016 roku.” – podkreślał Główny Inspektor Pracy

Remonty i budowy placówek podniosą wydatki PIP

PIP nie zaoszczędzi natomiast na remontach swoich oddziałów okręgowych. W 2017 r. zakończone mają bowiem zostać roboty budowlane w pozyskanych z zasobów Skarbu Państwa siedzibach OIP w Katowicach i Oddziału PIP w Gdyni.

Słowa kluczowe:
kontrola PIP