Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Bez szkoleń bhp, doświadczenia i nadzoru nie trudno o wypadek

Bez szkoleń bhp, doświadczenia i nadzoru nie trudno o wypadek

Jak pokazują statystyki wypadki przy pracy zdarzają się najczęściej osobom młodym, o krótkim stażu pracy i niedoświadczonym. Dlatego też pracownicy Ci bezwarunkowo powinni przejść szkolenia bhp, a ich praca powinna być nadzorowana. Właśnie tego zabrakło w przypadku pracownika firmy montującej wentylację, który używając niewłaściwych narzędzi uległ wypadkowi przy pracy. Poznaj analizę tego wypadku.  

Jak podaje PIP inspektor OIP w Rzeszowie przeprowadził kontrolę w jednej z firm w Dębicy w związku z wypadkiem przy pracy, jakiemu młody pracownik zatrudniony na stanowisku montera instalacji wentylacyjnych.

Stan faktyczny

Młody pracownik, który podjął pierwszy raz pracę, razem z innymi pracownikami miał wykonać montaż przewodów wentylacyjnych. W jednym z pomieszczeń konieczne było wykucie otworu w ścianie pomieszczenia, tuż pod sufitem na wysokości ok. 3 m. Do wykonania otworu w ścianie żelbetonowej został wyznaczony poszkodowany, który dopiero od 4 dni wykonywał obowiązki na stanowisku montera instalacji wentylacyjnych.

Pracownik przystąpił do kucia ściany za pomocą młotowiertarki, stojąc na szczeblach drabiny aluminiowej rozstawnej. Podczas kucia nastąpiło uwięzienie dłuta między prętami zbrojeniowymi. Pracownik za pomocą ręcznej szlifierki kątowej przystąpił do wycięcia prętów. Podczas tej czynności nastąpiło zakleszczenie tarczy ściernicy i odbicie szlifierki, która uderzyła poszkodowanego. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał otwartej rany przedramienia prawego z uszkodzeniem tętnicy oraz nerwów łokciowego i środkowego.

Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy

Przeprowadzona przez inspektora pracy kontrola wykazała, że przyczynami tego wypadku było:

 • nieprawidłowy dobór urządzenia do przecinania prętów, które nie zostało wyposażone w dwustronną osłonę tarczy oraz pomocniczą rękojeść w celu  zapewnienia oburęcznego posługiwania się szlifierką,
 • nieprawidłowy dobór sprzętu pomocniczego – wykonywanie prac z drabiny zamiast podestu roboczego,
 • dopuszczenie do pracy pracownika nie przeszkolonego wstępnie w dziedzinie bhp oraz bez zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy,
 • nie zapoznanie poszkodowanego z instrukcją wykonywania pracy na stanowisku montera oraz instrukcjami obsługi szlifierki i młotowiertarki,
 • nie zapoznanie poszkodowanego z oceną ryzyka zawodowego,
 • brak nadzoru ze strony bezpośrednich przełożonych,
 • niedostateczna znajomość zasad i przepisów bhp przez poszkodowanego, który stosował szlifierkę nie przeznaczoną do cięcia wgłębnego oraz doprowadził do zakleszczenia tarczy.

Ponadto w toku czynności kontrolnych inspektor pracy ustalił, że poszkodowany świadczył pracę na podstawie ustnej umowy o pracę, bez pisemnego potwierdzenia jej warunków. Dopiero po wypadku, pracodawca zgłosił poszkodowanego pracownika do ubezpieczenia społecznego i potwierdził na piśmie warunki zatrudnienia.

Dodatkowo w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych na terenie siedziby spółki inspektor pracy stwierdził szereg nieprawidłowości podczas montażu klimatyzatora zewnętrznego, wykonywanego przez pracowników kontrolowanego zakładu. Pracownicy wykonywali prace na wysokości ok. 3 m bez hełmów ochronnych, stosując rusztowanie wolnostojące warszawskie, które nie posiadało:

 • podstawek pod ramy,
 • pionów komunikacyjnych,
 • pełnego pomostu roboczego i pomostu zabezpieczającego oraz
 • pełnego obarierowania, a pracownicy nie zostali w inny sposób zabezpieczeni przed upadkiem
 • z wysokości.

Nie dokonano także odbioru technicznego a montujący rusztowanie pracownicy nie posiadali stosownych uprawnień kwalifikacyjnych.

Konsekwencje po przeprowadzonej kontroli PIP i analizie wypadku

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy:

 • wydał 7 decyzji nakazowych, w tym decyzję wstrzymującą  prace na wysokości oraz
 • skierował wystąpienie zawierające 14 wniosków.

Natomiast osoby winne popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika zostały ukarane grzywną w postępowaniu mandatowym.