Poleć znajomemu

Kto stwierdza o przeciwwskazaniach do pracy na stanowisku?

Kto stwierdza o przeciwwskazaniach do pracy na stanowisku?
Pytanie:

Pracownik przynosi zaświadczenie lekarskie wydane przez np. lekarza rodzinnego, że nie powinien pracować na stanowisku, na którym pracuje obecnie w określonych warunkach. Pracownik posiada badania lekarza medycyny pracy, które są ważne i nie ma w nim przeciwskazań do pracy na dotychczasowo zajmowanym stanowisku. Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik przyniesie takie zaświadczenie, od lekarza rodzinnego? Czy należy takie badania honorować, czy też nie i opierać się wyłącznie na badaniach lekarza medycyny pracy?

Odpowiedź: 

Dostarczenie przez pracownika zaświadczenia od lekarza rodzinnego o jego stanie zdrowia i przeciwskazaniach do pracy na zajmowanym stanowisku powinno skutkować skierowaniem tego pracownika na badania profilaktyczne kontrolne, mimo ważnych badań okresowych, wykonanych przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.  

W odpowiedzi na zadane pytanie warto przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2002 r., w którym Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 Kodeksu pracy jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. Takie orzeczenie, które wydaje się w formie zaświadczenia zachowuje aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika.

W tym przypadku zmianą stanu zdrowia jest informacja, jaką Państwu przekazuje pracownik od lekarza rodzinnego. Otrzymanie takiej informacji wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy skierowania pracownika na badania profilaktyczne, pomimo, że obecnie orzeczenie jest aktualne. W skierowaniu należy wskazać powód wcześniejszego skierowania na takie badania.

Trzeba jeszcze podkreślić, że lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej może przeprowadzić badania profilaktyczne pracowników, ale tylko takich, u których na stanowisku pracy nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wymienionych we wskazówkach metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.).

Podstawa prawna 

Orzecznictwo:

  • Wyrok SN z 18 grudnia 2002 r. (I PK 44/20, OSNP 2004 nr 12, poz. 209).
Autor: 

Mariusz Foremniak
prawnik, Główny specjalista ds. BHP

Mariusz Foremniak

Autor: Mariusz Foremniak

Prawnik, Kierownik Działu BHP, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp i prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem. Autor wielu opinii i artykułów o tematyce bhp i prawa pracy. Wieloletni, doświadczony pracownik służby bhp w Poczcie Polskiej S.A., gdzie obecnie zajmuje się kształtowaniem polityki bhp. Projektuje kierunki polityki w zakresie bhp oraz nadzoruje jej realizację przez jednostki organizacyjne Spółki.