Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Brak kwalifikacji do pracy w służbie bhp nie wyklucza prowadzenia szkoleń

Pracownicy służby bhp mieli czas do 1 lipca, aby uzupełnić swoje kwalifikacje. Niektórzy tego nie zrobili i nie będą już pracować w tej służbie. Chcieliby jednak nadal prowadzić szkolenia bhp. Czy brak odpowiedniego wykształcenia w zakresie bhp przeszkadza w prowadzeniu szkolenia okresowego bhp?

Dla zobrazowania tematu posłużymy się przykładem. Pracownik był zatrudniony jako inspektor ds. bhp przez 14 lat. Po 1 lipca nie będzie już wykonywał tej funkcji, gdyż nie uzupełnił swojego wykształcenia i nie spełnia wymagań, zgodnie z którymi mógłby nadal pracować w służbie bhp. Przed zatrudnieniem w dziale bhp pracownik odbył odpowiedni kurs dla służb bhp.

RAMKA

Dla przypomnienia, od 1 lipca:

  • inspektorem ds. bhp może zostać osoba z tytułem technika bhp;

  • starszym inspektorem ds. bhp – pracownik mający:

- zawód technika bhp i co najmniej 3-letni staż zawodowy w służbie bhp lub

- wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności w zakresie bhp lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie;

  • specjalistą ds. bhp – osoba posiadająca:

- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności bhp bądź ukończone studia podyplomowe w zakresie bhp,

- co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp;

  • starszym specjalistą ds. bhp – pracownik, który ma:

- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp bądź ukończone studia podyplomowe w tym zakresie,

- co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp;

  • głównym specjalistą ds. bhp – osoba posiadająca:

- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności bhp bądź ukończone studia podyplomowe w zakresie bhp,

- co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

KONIEC RAMKI

Osoba, która pracowała przez 14 lat na stanowisku inspektora bhp może prowadzić szkolenia w zakresie bhp pod warunkiem, iż posiada przygotowanie dydaktyczne.

Pracodawca, który organizuje i prowadzi szkolenie, a także jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp (organizatorzy szkolenia), mają w szczególności obowiązek zapewnienia wykładowców i instruktorów, którzy posiadają zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne gwarantujące właściwą realizację programów szkolenia. Należ uznać, iż osoba, która pracowała przez kilkanaście lat na stanowisku inspektora bhp spełnia warunek posiadania zasobu wiedzy oraz doświadczenia zawodowego niezbędnego do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp.

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna 

§ 5 pkt 3 rozporządzenia z 27 lipca 2004 r. ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Autor: 

Tomasz Zwolak

Tomasz Zwolak

Autor: Tomasz Zwolak

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Od 2003 r. zajmuje się tematyką prawa pracy, praktyk, pracownik działów personalnych m.in. ZUS, oraz PKO BP S.A., autor licznych publikacji dotyczących prawa pracy i bhp, prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zakresu prawa pracy.