Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

CEMEX Polska od ponad 2 lat bez wypadku przy pracy

CEMEX Polska od ponad 2 lat bez wypadku przy pracy

CEMEX Polska angażuje się w bezpieczeństwo pracy i traktuje je jako wartość osobistą. Firma stale rozwija się w zakresie bezpiecznych działań i zachowań. Nie ma dla niej nic ważniejszego od zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kontrahentów i społeczności. Taka polityka procentuje, w CEMEX od ponad 2 lat nie było wypadku przy pracy. Poznaj sprawdzone i skuteczne rozwiązania w zakresie bhp.

CEMEX Polska należy do największych producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw w Polsce. W swoich 3 zakładach cementowych (Chełm, Rudniki, Gdynia), ponad 40 wytwórniach betonu, 8 kopalniach kruszyw oraz w warszawskim biurze firma zatrudnia blisko 1200 osób. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX Polska stosuje uznane standardy zarządzania, ale także dobre praktyki w zakresie bhp. Dla CEMEX Polska jedynym możliwym do przyjęcia celem w zakresie bhp jest „ZERO” – tj. zero wypadków przy pracy, zdarzeń wypadkowych, chorób zawodowych.

Zaangażowanie najwyższego kierownictwa

Na dobre funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jak też całokształt kultury bezpieczeństwa ma wpływ zaangażowanie najwyższego kierownictwa. Mając to na uwadze, jak też to, że przykład idzie z góry, CEMEX opracował program Przywództwo w Zakresie Bezpieczeństwa Pracy. Głównym filarem programu jest odczuwalne i silne przywództwo w zakresie bezpieczeństwa pracy, wykazywane przez najwyższe kierownictwo, ale też na niższych szczeblach organizacji.

Dobrym przykładem tych działań są cykliczne wizyty najwyższego kierownictwa w poszczególnych zakładach produkcyjnych poświęcone sprawom bhp – zwane „VFL” Visible Felt Leadership.

W projekt „VFL” są zaangażowani członkowie najwyższego kierownictwa CEMEX Polska. Celem wizyt jest dotarcie do pracowników, rozmawianie z nimi na tematy poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy, zainteresowanie problemami pracowników i wsparcie ich w rozwiązaniu nurtujących problemów, ale też udzielenie odpowiedzi na ich pytania.

Pracownicy często podczas takich wizyt są także pytani o własne pomysły, które mogą poprawić bezpieczeństwo pracy. Natomiast szczegóły dotyczące odbytych wizyt oraz wynikające z nich wnioski przedstawiane są podczas comiesięcznych spotkań poszczególnych pionów biznesowych.

Członkowie zarządu oraz wyznaczeni przedstawiciele najwyższego kierownictwa odbywają co najmniej 2 tego typu wizyty w ciągu miesiąca w poszczególnych zakładach.

Obecnie mamy 33 takie osoby, pozwala to budować pozytywną kulturę bezpieczeństwa naszych pracowników, właśnie przez widoczne przywództwo w zakresie bhp osób zarządzających w każdym obszarze naszej działalności.

Zaangażowanie pracowników

Pracownicy CEMEX Polska są szkoleni z rozpoznawania zagrożeń na swoich stanowiskach pracy. Firma, chcąc wykorzystać wiedzę, jaką mają pracownicy jej zakładów na temat zagrożeń, wdrożyła system zgłaszania zagrożeń „Kart Zdarzeń/Zagrożeń Potencjalnie Wypadkowych”.

Ideą systemu jest zaangażowanie pracowników w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy przez zgłaszanie informacji na temat zagrożeń i niepożądanych zdarzeń znajdujących się w ich najbliższym środowisku pracy. Założenie jest takie, żeby przeciętnie jeden pracownik zgłosił miesięcznie co najmniej

jedno zagrożenie, które rozpoznał w swoim otoczeniu pracy.

Każdy pracownik może zgłosić zagrożenie na dwa sposoby, w formie:

  • pisemnej na odpowiednim formularzu, który wypełniony przekazuje kierownikowi, lub

  • elektronicznej - w tym celu stworzono aplikację, która po zgłoszeniu zagrożenia przez pracownika

  • automatycznie wyśle zgłoszenie do przełożonego o istniejącym zagrożeniu. Dalej to kierownik decyduje o podjęciu działań w celu usunięcia zagrożenia.

Ważne

System zgłaszania zagrożeń, jak też ich usuwania jest na bieżąco monitorowany, ale, co ważne, pozwala na kompleksową analizę zgłoszeń częstotliwości ich występowania i rodzajów zgłaszanych zagrożeń.

Takie rozwiązanie przyczynia się do wyciągania wniosków i podejmowania kompleksowych działań, żeby zapobiec wypadkom przy pracy w przyszłości, bo wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać, niż leczyć skutki wypadków.

Szkolenia

Szkolenia obligatoryjne to jest podstawa działań każdej firmy, ale CEMEX stworzył wiele dodatkowych programów szkoleniowych. Wszystkie te szkolenia stawiają na rozwój pracowników, także jeśli chodzi o zwiększanie świadomości pracowników w zakresie bhp.

Szkolenia miesięczne – cykl szkoleń prowadzonych w cyklach comiesięcznych.

Każde szkolenie porusza inną tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, związaną z charakterem prowadzenia działalności w różnych obszarach biznesowych, np. prace szczególnie niebezpieczne, środki ochrony osobistej, bhp na budowie itp.

Obowiązkiem każdego kierownika jest omówienie i zaprezentowanie opracowanego materiału z podległymi pracownikami. W styczniu każdego roku wszyscy pracownicy piszą test sprawdzający wiedzę nabytą w comiesięcznych szkoleniach bhp.

LEGACY to program przywództwa skupiający się na doskonaleniu umiejętności kadry zarządzającej pracownikami do skutecznego realizowania i egzekwowania Systemu Zarządzania BHP w CEMEX Polska. Programem LEGACY objęte zostały wszystkie osoby odpowiadające za zarządzanie i kierowanie pracownikami w CEMEX (zarząd, dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy, liderzy). Podczas szkolenia osoby kierujące pracownikami doskonalą umiejętności, w jaki sposób mają przeszkalać i motywować swoich pracowników do bezpiecznej pracy, jak komunikować się z pracownikami.

Ważne

Program skupia się na tym, aby uświadomić uczestnikom szkolenia, że każdy z nich musi osobiście zarządzać bezpieczeństwem każdego dnia, bo zagrożenie dla życia i zdrowia może powstać w każdej chwili.

E-LEGACY to program kierowany do wszystkich pracowników CEMEX Polska, oparty na LEGACY (słowo LEGACY poprzedzone jest literą E, jako EVERYONE). Chcąc budować świadomość wszystkich pracowników, program E-LEGACY skupia się na kształtowaniu właściwych zachowań w pracy i ma zwiększyć angażowanie się pracowników w sprawy bhp.

E-LEARNING to łatwa i interaktywna forma przekazywania wiedzy, również wykorzystywana przez CEMEX Polska do budowania świadomości i propagowania zasad bhp.

E-Learning BHP dla kierowców – forma szkolenia e-lerning wykorzystana do opracowania dedykowanego szkolenia dla wszystkich kierowców współpracujących z CEMEX Polska. Do chwili obecnej szkolenie odbyło ponad 2500 kierowców zewnętrznych współpracujących z CEMEX Polska.

E-Learning dla podwykonawców to kolejna forma szkolenia e-learningu pozwalająca na propagowanie zasad bhp, budowanie świadomości wśród pracowników naszych podwykonawców.

Zważywszy na fakt, że liczba kontrahentów współpracujących z CEMEX Polska stale rośnie, to szkolenie jest doskonałym narzędziem do przekazania najistotniejszych informacji z zakresu bhp, ochrony

środowiska oraz innych wymagań stawianych naszym kontrahentom.

Bezpieczeństwo kierowców

W trosce o bezpieczeństwo naszych kierowców, ale też kierowców podwykonawców CEMEX wdrożył proces audytowania kierowców, pojazdów przez nich używanych, a nawet miejsc dostaw u klientów.

W tym celu stworzono grupę przeszkolonych audytorów, która weryfikuje podczas audytów samochodów np. to, czy mają one wymagane elementy bezpieczeństwa oraz jaki jest stan techniczny pojazdów.

Uwaga!

Audyty kierowców dotyczą tego, czy kierowcy mają odpowiednie uprawnienia, a także sprawdzane są ich zachowania, np. czy podczas jazdy jeżdżą z przepisową prędkością, czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa lub wsiadając bądź wysiadając z kabiny pojazdów, zachowują zasadę trzech punktów kontaktu.

Na cementowniach stworzono odpowiednie stanowiska, gdzie kierowcy samochodów mogą sprawdzić poprawność ustawienia lusterek w swoich samochodach i odpowiednio je skorygować.

Zaletą jest to, że czas sprawdzenia lusterek jest krótki i wynosi około 10–15 minut, a kierowca może zrobić je sam bez pomocy innych osób. Często okazuje się, że do skorygowania ustawień kwalifikuje się większość lusterek w danym pojeździe.

Audytorzy także kontrolują miejsca dostaw, tam gdzie samochody prowadzą rozładunek naszych produktów. Zwracają tutaj uwagę na drogi dojazdowe, czy miejsce rozładunku jest odpowiednie, oraz na to, żeby pojazd mógł bezpiecznie opuścić miejsce dostawy. Audyty te są prowadzone u naszych klientów i korzyści mają obie strony. My przy tych audytach oceniamy ryzyko dostawy i – jeśli jest wysokie – wspólnie z klientem staramy się doprowadzić do tego, żeby dostawa odbywała się w warunkach bezpiecznych, a klient w ten sposób korzystając z naszej dużej wiedzy w zakresie bhp, sam poprawia na swoim zakładzie standardy bhp.

Dni BHP i Zdrowia

Podczas Pikników Rodzinnych, które co roku odbywają na terenie naszych zakładów, organizujemy też Dni BHP i Zdrowia. Pracownicy, ale też członkowie ich rodzin, mają okazję zapoznać się z zagadnieniami zdrowia, bezpiecznego wykonywania pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.

CEMEX w 2015 roku zorganizował Dni BHP w 7 lokalizacjach, a w planie na ten rok są następne. Coroczne Pikniki Rodzinne z elementami bezpieczeństwa cieszą się wielką popularnością wśród pracownikówi ich rodzin, gromadząc coraz większą liczbę uczestników – dla przykładu Piknik Rodzinny 2015 organizowany w Cementowni Rudniki pod hasłem „Budujemy Zdrowie” odwiedziło ponad 600 osób.

Uwaga!

Przedstawione dobre praktyki, jak wiele innych inicjatyw w zakresie bhp realizowanych przez CEMEX Polska, spowodowały, że od ponad dwóch lat nie odnotowaliśmy żadnego wypadku przy pracy. Dla porównania w 2012 roku wypadkom przy pracy uległy cztery osoby.

W ramach Globalnej Grupy CEMEX corocznie są organizowane Konkursy BHP, gdzie wyłaniany jest najlepszy kraj w zakresie bhp. CEMEX Polska w 2014 roku wygrał pierwszą kategorię na najlepszy kraj w obszarze bhp. Oczywiście taki sukces nie sprawia, że firma czuje się zwolniona z dalszych działań. Dalej pracujemy i będziemy podejmować inicjatywy, żeby poprawiać warunki bhp w naszych zakładach po to, żeby nasza wizja „ZERO” – tj. zero wypadków przy pracy, zdarzeń wypadkowych, chorób zawodowych – stała się faktem.

Autor: 

Sławomir Łatwiński
starszy specjalista ds. BHP CEMEX Polska, Cementownia Rudniki