Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

BHP w praktyce, czyli CEMEX dba i edukuje

BHP w praktyce, czyli CEMEX dba i edukuje

Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców jest dla CEMEX priorytetem. Firma systematycznie wdraża specjalistyczne programy zarządzania BHP, odpowiednio identyfikuje, zarządza zagrożeniami oraz angażuje pracowników na wszystkich szczeblach w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jedną z ostatnich aktywności zorganizowanych przez CEMEX są Dni Zdrowia i BHP. Poznaj inne działania firmy na rzecz bhp.

- Zdajemy sobie sprawę, że aby zapobiegać wypadkom, należy zmienić zachowania pracowników oraz generalnie postrzeganie tego, co oznacza bezpieczeństwo. W tym celu prowadzimy szereg działań związanych z propagowaniem kultury bezpiecznej pracy, jak szkolenia, kampanie tematyczne, systemy motywacyjne, aktywności mające na celu przełamywanie rutyny oraz propagowanie zdrowego stylu życia – mówi Tomasz Skibiński, Dyrektor BHP w CEMEX Polska. – Zarządzanie BHP polega na ciągłym dążeniu do poprawy. To niekończący się proces, a bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem!

BHP w praktyce – Dni Zdrowia i BHP

Jedną z ostatnich, szczególnie docenianych aktywności CEMEX na rzecz propagowania kultury bezpiecznej pracy, są Dni Zdrowia i BHP, organizowane dla wszystkich pracowników CEMEX Polska w różnych regionach. W czasie ich trwania odbywają się szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania pożarom, a także pokazy prawidłowego korzystania z odzieży roboczej oraz bezpiecznej pracy na wysokości.

Ale to nie wszystko. CEMEX – w dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, które bezpośrednio oddziałuje na wyniki pracy, organizuje także pokazy przygotowywania zdrowej żywności i wystawy dietetyczne, konsultacje ze specjalistami oraz konkursy sprawnościowe – wszystko w ramach Dni Zdrowia i BHP. Firma promuje także wśród pracowników aktywność fizyczną i integrację pracowniczą, dofinansowując Pracownicze Kluby Sportowe.

Program prozdrowotny dla pracowników 50+

Inną inicjatywą, którą podejmuje CEMEX na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, jest aktualnie wdrożony „Program prozdrowotny dla pracowników 50+”, składający się z dwóch etapów. Pierwszy etap opiera się na przesiewowych badaniach lekarskich (pomiary ciśnienia krwi, wskaźnika BMI, wczesne wykrywanie cukrzycy, miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca) wraz z oceną wydolności fizycznej i sprawności dla pracowników powyżej 50 roku życia. Drugi etap zakłada przygotowanie indywidualnego planu ćwiczeń fizycznych pod okiem fizjoterapeuty oraz cykl szkoleń warsztatowych m.in. z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, asertywności, komunikacji między pracownikami i zdrowego odżywiania.

Uznanie zobowiązuje do dalszych działań i stałego wysiłku

Strategia działań CEMEX na rzecz bezpieczeństwa w zakładach pracy oraz dbałości o zdrowie pracowników została szeroko doceniona i nagrodzona na arenie polskiej oraz międzynarodowej. CEMEX otrzymał w 2014 roku trzy nagrody w Międzynarodowym Konkursie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w którym udział wzięło 50 krajów. Firma zajęła także pierwsze miejsce w polskiej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk BHP organizowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy we współpracy z państwami członkowskimi. CEMEX Polska otrzymał nominację do kolejnego etapu Konkursu wraz z pięćdziesięcioma najlepszymi firmami ze wszystkich krajów Europy. Nagrody i wyróżnienia są dla firmy powodem do dumy i dopingiem do dalszej realizacji postawionych celów.

Wysiłek się opłaca – efekty widoczne są na co dzień

Najważniejsze z punktu widzenia CEMEX są jednak wymierne efekty, które przynoszą podejmowane aktywności.

Wprowadzanie najnowszych rozwiązań oraz praktyk mających na celu ogólną poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy przynosi mierzalne efekty w postaci corocznego zmniejszania się wskaźnika wypadkowego w naszej firmie – mówi Tomasz Skibiński. – Z roku na rok odnotowujemy mniej wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz sytuacji niestosowania się do obowiązujących zasad i przepisów, co zapewne nie byłoby możliwe bez zaangażowania wszystkich pracowników CEMEX Polska w naszą strategię.

W ciągu ostatnich lat, warunki pracy w zakładach CEMEX ulegają stałej, znaczącej poprawie także poprzez modernizację procesów produkcyjnych i technologicznych oraz unowocześnienia zasobów maszynowych. Pozwala to na redukcję występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz zmniejsza stopień narażenia pracowników na występujące zagrożenia. Ryzyko zawodowe jest ograniczane do minimum. Strategia zarządzania BHP okazała się skuteczna, a sukcesy dopingują CEMEX do dalszego rozwoju. Ambicją firmy jest, by stać się wiodącą w zakresie BHP firmą w Polsce. Wytyczony cel jest realizowany przy współdziałaniu pracowników na wszystkich szczeblach zawodowych.

O firmie CEMEX

CEMEX jest jednym z wiodących, globalnych producentów i sprzedawców cementu, betonu towarowego i kruszyw. Globalna skala działania oraz dobra znajomość lokalnych rynków sprawia, że od ponad 100 lat CEMEX dostarcza wysokiej klasy rozwiązania budowlane w ponad 50 krajach na całym świecie. Dąży do innowacyjnych rozwiązań branżowych i promuje zrównoważoną przyszłość. CEMEX obecny jest na polskim rynku od 2005 roku. Polską bazę stanowią 2 cementownie (Cementownia Rudniki i Cementownia Chełm), blisko 40 wytwórni betonu zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz 7 kopalni kruszyw. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę: www.cemex.pl