Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Dzięki dobrym relacjom w firmie najcięższa praca nie jest problemem

Dzięki dobrym relacjom w firmie najcięższa praca nie jest problemem

Wielkość firmy nie ma znaczenia dla przestrzegania przepisów bhp i podejmowania działań zmierzających do poprawy warunków pracy. Można w tym celu wykorzystać dofinansowanie z programów unijnych. Przykładem tego może być Piekarnia w Parczewie Państwa Lipków, która w tym roku została nagrodzona w konkursie Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie, pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”.

Piekarnia w Parczewie Państwa Marty i Romana Lipków inwestuje w rozwój firmy, wykorzystując m.in. dostępne programy unijne. Inwestycje służą nie tylko poprawie jakości produkcji, ale także – bezpieczeństwu pracy pracowników. Okręgowa Inspekcja Pracy w Lublinie, w ramach programu, adresowanego do małych firm, pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” nagrodziła trzy przedsiębiorstwa, w tym właśnie Zakład Piekarniczy Marta Lipka w Parczewie.

Pozyskane fundusze unijne pozwoliły nam na rozwój przedsiębiorstwa i znaczące poprawienie warunków pracy.

- W działalności Firmy bardzo duże znaczenie przykładają Państwo do zagadnień bezpieczeństwa, czego dowodem jest nagroda w konkursie Okręgowej Inspekcji Pracy. Jakie ponadstandardowe działania podjęli Państwo w zakresie prewencji wypadkowej, co doceniła Inspekcja Pracy?

- Wykonując codzienną pracę bardzo odpowiedzialnie i konsekwentnie dbamy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w firmie. Staramy się maksymalnie wyeliminować zagrożenia występujące w środowisku pracy – poprzez stosowanie odpowiednich technologii, rozwiązań technicznych jak i organizacyjnych.

Pozyskane fundusze unijne pozwoliły nam na rozwój przedsiębiorstwa – rozbudowaliśmy m.in. zakład piekarniczy, dzięki czemu warunki pracy uległy znaczącej poprawie. Zakupiliśmy także nowoczesne maszyny i urządzenia, dzięki którym wprowadziliśmy na rynek nowe produkty.

Zastąpienie "starych" maszyn i urządzeń innowacyjnymi automatami i półautomatami znacznie ułatwiło pracę i spowodowało, że praca stała się bezpieczniejsza – urządzenia wyposażone są w zabezpieczenia ograniczające możliwość jakichkolwiek wypadków – i bardziej komfortowa.

Każdorazowa zmiana warunków pracy skutkuje aktualizacją ocena ryzyka zawodowego

Opracowaliśmy ocenę ryzyka zawodowego, która została dokonana szczegółowo przy udziale przedstawicieli pracowników, bezpośrednio zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy. Zapoznaliśmy wszystkich pracowników nie tylko z samą oceną ryzyka, a tym samym z działaniami zapobiegającymi powstawaniu wypadków, ale także – umożliwiliśmy stały dostęp do wszystkich instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdorazowo – przy wystąpieniu jakichkolwiek zmian mających wpływ na pracę – prowadzona jest konsultacja z przedstawicielami pracowników oraz dokonywana jest aktualizacja oceny ryzyka. Dzięki temu mamy możliwość stałego monitoringu sytuacji i podejmowania odpowiednich działań.

Dodatkowe szkolenia wewnętrzne przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznej i higienicznej pracy

- Inwestycje w bhp to istotne zadanie, podobnie jak szkolenia pracowników. Jak często pracownicy biorą udział w kursach, związanych z bezpieczeństwem pracy i podnoszeniem standardów w tym zakresie?

Co trzy lata pracownicy uczestniczą w szkoleniach okresowych bhp organizowanych przez firmy zewnętrzne. Ponadto organizowane są szkolenia wewnętrzne, przypominające o podstawowych zasadach bezpiecznej i higienicznej pracy (co ok. pół roku) , które powiązane są z systemem GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP ( Dobra Praktyka Higieniczna) oraz HACCP (system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).

- Piekarnia to zakład pracy zmianowej, gdzie absencja pracowników jest szczególnie dotkliwa. Jak Państwo staracie się dbać o zdrowie pracowników – to przecież także element higieny pracy?

- Praca w piekarni odbywa się w systemie dwuzmianowym. Na szczęście absencja pracowników jest bardzo niska. Staramy się dołożyć wszelkich starań, by warunki pracy były jak najmniej uciążliwe. Systematycznie wykonujemy pomiary środowiska pracy, które mieszczą się w granicach normy, regularnie sprawdzamy działanie wentylacji – która jest bardzo ważna szczególnie w okresie letnim gdy temperatura zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz piekarni jest wysoka. Oczywiście kierujemy pracowników na okresowe i kontrolne badania lekarskie

Dzięki dobrym relacjom firma ma pracowników, którzy dbają o jej dobro, dokładniej i staranniej wykonują pracę.

- Istotnym elementem pracy jest zadowolenie pracowników, z warunków pracy, ale także współpracy m.in. z Kierownictwem. Jak Państwo dbacie o dobre relacje z pracownikami?

Nasz Zakład jest firmą rodzinną w pełnym tego słowa znaczeniu. Działalność piekarni jest przejęta od rodziców, którzy rozpoczęli działalność od wypieku chleba i bułek. Przez kolejne lata po przejęciu firmy sukcesywnie zdobywaliśmy rynek poprzez wprowadzanie nowego asortymentu. Wypracowaliśmy sobie markę, dbamy o jakość. Mamy świadomość, że praca dla pracownika jest częścią jego życia, dlatego zależy nam na dobrej atmosferze i zadowoleniu pracowników.

W zakładzie zatrudnione są małżeństwa, rodzeństwa co wpływa na sympatyczną "rodzinną" atmosferę w pracy i ogólne zrozumienie.

Pracownicy mają świadomość, że w razie potrzeby zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie, co jest niezwykle istotne w relacjach między ludzkich. Staramy się wsłuchiwać w potrzeby oraz sugestie pracowników i brać je – w miarę możliwości – pod uwagę przy podejmowaniu wszelkich decyzji. Dzięki dobrym relacjom firma ma pracowników, którzy dbają o jej dobro, dokładniej i staranniej wykonują pracę. Bo praca, pomimo swego ciężaru, dzięki dobrym relacjom, staje się lżejsza.

Z Panem Romanem Lipka, Współwłaścicielem Piekarni Lipka w Parczewie rozmawiała

Autor: 

Magdalena Pokrzycka –Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.