Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Dziś Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Dziś Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Dziś 28 kwietnia zapalimy świece ku czci pamięci wszystkich ofiary wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Związkowcy z NSZZ „Solidarność” o godzinie 14.00 złożą kwiaty pod pomnikiem poświęconym Ofiarom Wypadków przy Pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Natomiast Rada Ochrony Pracy na dzisiejszej uroczystej sesji uczci pamięć ofiar wypadków śmiertelnych przy pracy minutą ciszy.

Dziś w Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych wszyscy wspominamy i pamiętamy ofiary wypadków przy pracy. Jak podaje GUS w 2014 r. w wypadkach przy pracy ogółem poszkodowanych zostało 88.642 osoby, w tym:

  • 262 osoby zmarły na skutek wypadku przy pracy
  • 520 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy
  • 87860 osób uległo lekkim wypadkom przy pracy.  

Najbardziej wypadkowymi branżami są branża:

  • przetwórstwa przemysłowego,
  • budowlana,
  • transportowa i
  • górnicza.

Mając właśnie na uwadze te branże i statystyki wypadków ich dotyczące Rada Ochrony Pracy na dzisiejszej uroczystej sesji zajmie się problematyką przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czasu pracy w dziedzinach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy. Rada zastanowi się, czy obecnie obowiązujące zasady są wystarczające, czy też wymagają uzupełnienia w celu ograniczenia lub wyeliminowania zdarzeń wypadkowych występujących we wspomnianych wyżej branżach. Posiedzenie objął honorowym patronatem marszałek Sejmu Radosław Sikorski.

Przed uroczystą sesją członkowie ROP zbiorą się o godz. 9.30 w sali 106 w Sejmie, aby przyjąć stanowisko w sprawie realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w 2014 r. Kwestię tę ROP omawiała na posiedzeniu 24 marca br.

Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia jest przez ruch związkowy na świecie, od wielu lat (od 1996 r.), obchodzony jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. ten ma uświadomić wszystkim jak wielkie są społeczne koszty wypadków przy pracy oraz zwrócić szczególną uwagę na konieczność prowadzenia stałych i kompleksowych działań w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy. 

Tematem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zaproponowanym przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) jest „Eliminowanie narażenia na substancje niebezpieczne w miejscu pracy.

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W Polsce uchwałą Sejmu RP z 9 lipca 2003 r. (Mon. Pol. nr 37, poz. 513) dzień 28 kwietnia został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W tym samym roku święto to zostało proklamowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (ITUC) jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (ang. World Day for Safety and Health at Work).

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy proponowane przez Międzynarodową Organizację Pracy brzmi: „Budujmy kulturę bezpieczeństwa pracy”. Ten dzień ma zwrócić uwagę na problematykę ogólnoświatowego bezpieczeństwa prewencyjnego i kultury zdrowia z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest propagowanie wśród społeczności międzynarodowej problematyki BHP i najnowszych trendów z tym związanych. Ma również uświadomić wszystkim jak wielka jest skala zdarzeń skutkujących urazami, chorobami oraz śmiertelnością związanymi z aktywnością zawodową.

Symbolem dzisiejszego dnia jest zapalona świeca. Dziś zarówno wspominamy poszkodowanych, jak i zwracamy uwagę na bieżące problemy, zagrożenia występujące podczas pracy, na stanowiskach pracy oraz zastanawiamy się nad sposobami ich wyeliminowania. 28 kwietnia jest więc dniem zarówno zadumy i pamięci jak i dniem podejmowania zdecydowanych działań.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.