Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Jak prawidłowo realizować nowe obowiązki sanitarne pracodawcy wyjaśnia PIP

Jak prawidłowo realizować nowe obowiązki sanitarne pracodawcy wyjaśnia PIP

Wprowadzenie nowych obowiązków sanitarnych w zakładach pracy – zabezpieczających pracowników przed koronawirusem – zrodziło wiele pytań w zakresie ich prawidłowego realizowania. Pracodawcy oraz pracownicy służby bhp mogą jednak liczyć na podpowiedzi ze strony PIP. Oto kilka wskazówek, jakich udzieliła inspekcja pracy, dotyczących zapewniania rękawiczek oraz ustalania odległości między stanowiskami pracy.

W związku z wejściem w życie 2 kwietnia 2020 r. rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, pojawiły się wątpliwości i pytania na temat nowych obowiązków pracodawcy. Wielu pracodawców pyta o kwestie obliczania wymaganej odległości między stanowiskami pracy. Pracodawcy i służba bhp ma również wątpliwości w kwestii zapewniania zatrudnianym wymaganych rękawiczek i środków do dezynfekcji. Mając to na uwadze, głos zabrała Państwowa Inspekcja Pracy, starając się rozwiać rodzące się pytania i wyjaśnić prawidłowe stosowanie przepisów.

Komu pracodawca musi zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk?

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk

 • pracownikom, tj. osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę), jak również

 • osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także

 • osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Ważne

Rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk należy zapewnić wszystkim zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Jaka ustalić odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.?

 • W myśl przepisów rozporządzenia pracodawca ma obowiązek takiego zorganizowania miejsca pracy, żeby odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5 m.

 • W przypadku pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych należy w związku z tym biurka w pomieszczeniu ustawić w taki sposób, by najbliższa (w linii prostej) odległość pomiędzy osobami pracującymi była nie mniejsza niż 1,5 m.

 • Podobnie należy organizować pracę na stanowiskach robotniczych, zapewniając by odległość pomiędzy dwoma najbliższymi robotnikami była nie mniejsza niż 1,5 m.

 • W przypadku obsługi maszyn ten sposób ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa należy stosować odpowiednio, zwłaszcza gdy obsługa danego urządzenia niezbędna jest do zagwarantowania dostępu do innego dobra, np. zapewnienia produkcji żywności lub leków.

Ważne

Gdy z powodów konstrukcyjnych nie jest możliwe zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy dwiema najbliższymi osobami obsługującymi to urządzenie, należy równoważyć brak zachowania tej odległości wyposażeniem pracowników w odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

Podstawa prawna 
 • rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566 i 577).

Źródło:

Źródła: www.pip.gov.pl