Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Medicover minimalizuje ryzyko zawodowe pracowników

Medicover minimalizuje ryzyko zawodowe pracowników

W spółce o profilu medycznym, takiej jak Medicover, ważna jest profilaktyka i minimalizowanie ryzyka zawodowego pracowników. Duże znaczenie ma również zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przy jednoczesnej wysokiej jakości świadczonych usług. O praktykach i rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy opowiada Marzena Zych, kierownik ds. Bhp i Ppoż. w Medicover Sp. z o.o.

Jakie znaczenie mają zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy dla spółki Medicover?

W spółce stworzony jest regulamin pracy, w którym umieszczone są zagadnienia z zakresu bhp. W celu zminimalizowania ryzyka zawodowego wśród pracowników raz w roku aktualizowane jest również zarządzenie zarządu MCOV w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej.

BHP a społeczna odpowiedzialność biznesu

Spółka Medicover przykłada duże znaczenie do społecznej odpowiedzialności biznesu. Na ile zagadnienia bhp wpisują się w Medicover w obszar społecznej odpowiedzialności biznesu?

Grupa Medicover w poczuciu odpowiedzialności biznesu oraz aby jednocześnie wypełniać misję społeczną powołała Fundację Medicover. Głównymi zadaniami statutowymi fundacji są:

 • szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia,
 • propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy,
 • kształtowanie społecznej świadomości o konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych.

Na podstawie wiedzy i doświadczenia z zakresu medycyny koncentrujemy działalność na edukacji, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.

Wśród zagadnień bhp w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, MCOV podejmuje działania m.in. na rzecz poprawy warunków pracy (z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz zwiększenia satysfakcji zawodowej pracowników.

Ważne

Duże znaczenie przykładane jest również do zachowania równowagi na polu „praca i życie prywatne” oraz zapewnienia równych szans wszystkim pracownikom, bez względu na wiek i płeć.

Istotna jest także kwestia zapewnienia szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem planowania kariery oraz zapewnienia skutecznej komunikacji z pracownikami wraz z aktywnym włączeniem ich w proces podejmowania decyzji w firmie. Nie bez znaczenia jest dla nas poza tym odpowiedzialne i sprawiedliwe wynagradzanie oraz świadczenie pomocy finansowej dla pracowników.

Sposoby i działania minimalizujące ryzyko zawodowe

Która z grup zawodowych zatrudnionych w Medicover jest narażona na największe ryzyko? W jaki sposób jest ono minimalizowane?

Zdecydowanie na największe ryzyko jest narażony personel medyczny. Do grup narażenia, spośród osób pracujących w szpitalu, należą lekarze i personel pomocniczy wykonujący obowiązki na bloku operacyjnym, gdzie zdarzają się zagrożenia obejmujące przykładowo czynniki biologiczne, chemiczne czy fizyczne. Musimy brać pod uwagę także zagrożenie psychospołeczne.

Minimalizowanie ryzyka następuje przez wprowadzanie do użycia bezpiecznego sprzętu – chroniącego pracowników np. przed zakłuciem. Istotne jest także:

 • zapewnienie odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej,
 • monitorowanie czynników niebezpiecznych i szkodliwych w środowisku pracy przez pomiary, jak również
 • wyposażanie stanowisk pracy w sprzęt najwyższej klasy – zarówno pod względem diagnostycznym, jak i bezpieczeństwa pracy.

W zakresie obowiązujących procedur mamy do czynienia z programem zapobiegania wypadkom i urazom, istotne staje się także precyzyjnie opisane postępowanie po zaistnieniu wypadku czy instrukcja postępowania z ostrymi narzędziami.

Ważne

Nie bez znaczenia jest ocena ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy i dostosowanie działań minimalizujących czy ograniczających to ryzyko.

Istnieje konieczność podnoszenia świadomości pracowników w zakresie zasad bhp przez cykliczne szkolenia, które powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości organizacyjnych uczestników.

Jeżeli chodzi o minimalizowanie narażenia pracowników na wiele czynników mogących występować na stanowiskach pracy, musimy wymienić również szczegółowe badania z zakresu medycyny pracy – zagrożenia na bieżąco określane są we współpracy działu HR i pracowników komórki bhp.

Uwaga!

Ważne jest, aby pracownicy na bieżąco mieli dostęp do niezbędnej wiedzy i dokumentacji związanej z bezpieczeństwem, dlatego wszelkie dokumenty z zakresu bezpieczeństwa pracy dostępne są w wewnętrznej sieci intranet oraz w systemie Managment Planet.

Zapewnienie najwyższych standardów bhp

Jakie działania podejmuje Medicover, by zapewniać pracownikom możliwie najwyższe standardy bhp, podobnie jak pacjentom – najwyższe standardy leczenia?

Działania podejmowane przez placówkę na rzecz podnoszenia standardów bhp to przede wszystkim wdrożenie i utrzymanie normy 9001:2008 oraz standardów akredytacyjnych. Norma PN EN ISO obejmuje stosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu spółką ze szczególnym naciskiem na doskonalenie systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań.

Ważne

Do wszystkich procesów występujących w systemie stosowana jest metoda „Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj”.

Dodatkowo – aby zapewnić w spółce najwyższe standardy pod względem bhp, pracownicy zajmujący się tym zagadnieniem na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez różne instytucje. Ponadto chcąc podejść do tematu kompleksowo i zapewnić bezpieczeństwo pracy pod każdym względem, każdy z pracowników zajmujących się zagadnieniami bhp w spółce Medicover ma uprawnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Przyjazna atmosfera i miejsca pracy

Nie da się ukryć, że bhp to także zapewnienie przyjaznej i bezstresowej atmosfery oraz przeciwdziałanie mobbingowi...

Staramy się integrować pracowników i zapewnić im nie tylko najlepsze warunki pracy, ale także wspólną zabawę i relaks. Przykładowo z okazji 5. urodzin szpitala zorganizowaliśmy jubileuszowy bieg dla pracowników szpitala Medicover, do którego zgłosiły się 23 osoby. Wśród uczestników biegu, który odbył się w Puszczy Kampinoskiej, wzięli udział przedstawiciele niemal każdej grupy zawodowej w szpitalu:

 • kadra zarządzająca,
 • lekarze,
 • pielęgniarki,
 • pracownicy administracji.

Ważnym wydarzeniem była także Gala dla lekarzy, podczas której wspólnie z licznie zaproszonymi gośćmi celebrowaliśmy obchody 5-lecia istnienia szpitala Medicover. Każdego roku pracownicy Medicover wspólnie świętują także święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz wydarzenia wpisujące się w kalendarz imprez firmowych.

Rozmawiała:
Magdalena Pokrzycka-Walczak