Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Nie ma nowych obowiązków dla służb bhp

W obwieszczeniu z 29 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 878) ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia ws. różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pojawiają się wątpliwości dotyczące roli i wymagań ustawodawcy narzuconych na służbę bhp w związku z tą ustawą oraz jaka jest stopa procentowa składki wypadków przy pracy poszczególnych grup.

Przepisy podanego wypytaniu aktu prawnego nie narzucają nowych obowiązków na służby bhp.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności jest ustalana zależnie od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy.

Kategoria ryzyka dla grupy działalności jest ustalana zależnie do ryzyka określonego wskaźnikami częstości:

 • poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem

 • poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,

 • stwierdzonych chorób zawodowych,

 • zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Powyższe dane płatnik przekazuje do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy w informacji zawierającej w szczególności:

 • dane identyfikacyjne płatnika składek,

 • rodzaj działalności według PKD,

 • liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego,

 • adres płatnika składek.

Płatnik jest również zobligowany do przekazywania korekt powyższej informacji.

Stopy procentowe składek dla płatników są ustalane jako iloczyn stopy procentowej składki określonej dla grupy działalności, do której został zakwalifikowany płatnik, oraz indywidualnego wskaźnika korygującego, który wynosi:

 • 0,5 – gdy kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 0,6 – gdy kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 0,7 – gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 0,8 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 0,9 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,1 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,2 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,3 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,4 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,5 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,0 – w pozostałych przypadkach.

Podstawa prawna 

rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jedn..: Dz.U. z 2013 r., poz. 878)

art. 27 – 30 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009, nr 167, poz. 1322 ze zm.)

Autor: 

Tomasz Zwolak

Tomasz Zwolak

Autor: Tomasz Zwolak

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Od 2003 r. zajmuje się tematyką prawa pracy, praktyk, pracownik działów personalnych m.in. ZUS, oraz PKO BP S.A., autor licznych publikacji dotyczących prawa pracy i bhp, prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zakresu prawa pracy.
Słowa kluczowe:
BHPZadania służby bhp