Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

NSZZ Solidarność za wzmacnianiem uprawnień PIP

NSZZ Solidarność za wzmacnianiem uprawnień PIP

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność obradująca 25 kwietnia we Wrocławiu zdecydowanie opowiedziała się za dalszym wzmacnianiem pozycji Państwowej Inspekcji Pracy, jako organu nadzorującego warunki pracy. Kontrole bez zapowiedzi i nakaz zmiany umowy cywilno-pranej na umowę o pracę zdaniem Komisji pozwolą PIP na skuteczną walkę z nieuczciwymi, nierzetelnymi pracodawcami. 

Zdaniem przedstawicieli NSZZ Solidarność powinno nastąpić wzmocnienie roli Państwowej Inspekcji Pracy. Obradujący w kwestii zmian w zakresie obowiązków i uprawnień PIP, postulują w swoim stanowisku o:

  • wzmocnienie prawa do kontroli bez uprzedniego informowania przedsiębiorcy oraz
  • nowe uprawnienie do stosowania administracyjnego nakazu zmiany umowy cywilno-prawnej na umowę kodeksową.

- Konieczne jest uprawnienie dla PIP stosowania administracyjnego nakazu zmiany umowy cywilno-prawnej na umowę kodeksową, od której pracodawca mógłby się odwołać do sądu pracy. A więc odwrotnie jak to ma miejsce obecnie. Taki mechanizm znacząco ograniczy powszechny w Polsce proceder śmieciowego zatrudniania – możemy przeczytać w stanowisku Komisji Krajowej.

Komisja w swoim stanowisku zwraca uwagę, że prowadzenie kontroli bez zapowiedzi jest zgodne z międzynarodowym prawem, w tym szczególnie ratyfikowaną przez Polskę konwencją nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu.

Źródło: NSZZ Solidarność