Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Rozszerzenia działalności też nie trzeba zgłaszać

Rozszerzenia działalności też nie trzeba zgłaszać


Od 17 stycznia 2013 r. pracodawca rozpoczynający działalność nie musi już zawiadamiać na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Nie musi również dokonywać takiego zgłoszenia, gdy jedynie rozszerza swoją działalność poprzez wybudowanie nowego działu w zakładzie pracy.


Do 17 stycznia 2013 r. na podstawie art. 209 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawca, który rozpoczynał działalność był obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego inspektora sanitarnego o:

  • miejscu działalności,
  • rodzaju działalności,
  • zakresie działalności.

Ponadto, taki sam obowiązek spoczywał na pracodawcy w przypadku zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, a w szczególności zmiany technologii lub profilu produkcji, jeśli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników. Obowiązki te zostały zniesione na podstawie ustawy z 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Podstawa prawna 


art. 1 ustawy z 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 2).

Autor: 


Tomasz Zwolak
prawnik, specjalista w zakresie
prawa pracy

Tomasz Zwolak

Autor: Tomasz Zwolak

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Od 2003 r. zajmuje się tematyką prawa pracy, praktyk, pracownik działów personalnych m.in. ZUS, oraz PKO BP S.A., autor licznych publikacji dotyczących prawa pracy i bhp, prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zakresu prawa pracy.