Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Włącz myślenie – planuj i reaguj! - Tydzień Bezpieczeństwa w SKANSKA

Włącz myślenie – planuj i reaguj! - Tydzień Bezpieczeństwa w SKANSKA

25 kwietnia rozpoczęła się w Polsce wspólna akcja 10 firm budowlanych tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W tym roku Tydzień Bezpieczeństwa odbywa się pod hasłem „Zaplanuj swój dzień!”. W ramach inicjatywy przez tydzień na budowach i w biurach w całym kraju odbywać się będą pokazy, wykłady na temat bezpieczeństwa, m.in. szkolenie antyterrorystyczne. Zobacz co planuje SKANSKA.

Budownictwo już od kilku lat niezmiennie stanowi najbardziej niebezpieczny sektor w Polsce. Tylko w 2015 roku na budowach wydarzyło się aż 5776 wypadków. Jedną z inicjatyw, której nadrzędnym celem jest podnoszenie świadomości pracowników w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy jest Tydzień Bezpieczeństwa. W tym roku głównym przesłaniem akcji jest odpowiedzialne działanie każdego pracownika na wszystkich etapach procesu budowlanego, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy. Akcja skierowana jest nie tylko do pracowników, ale także partnerów biznesowych, inwestorów oraz przyszłych inżynierów.

 

-Tydzień Bezpieczeństwa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród pracowników firm tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i naszych partnerów biznesowych. W ubiegłorocznych warsztatach i pokazach udział wzięło ponad 30 000 osób w niemal 300 lokalizacjach. W nasze działania włączyli się inwestorzy, dostawcy, a także studenci i uczniowie. To przekonuje nas, że takie inicjatywy jak Tydzień Bezpieczeństwa, trzeba pielęgnować i rozwijać – uważa Krzysztof Andrulewicz, Prezes Zarządu Skanska S.A. - Chcemy budować coraz większą koalicję na rzeczbezpieczeństwa na budowach, pokazywać, że mimo konkurowania o kontrakty i rywalizacji w wielu obszarach to jest obszar, który łączy nas wszystkich – dbałość o bezpieczeństwo, życie i zdrowie osób na naszych budowach. Tydzień Bezpieczeństwa to czas, w którym w szczególny sposób koncentrujemy się na tym, co możemy zrobić lepiej i nad czym należy pracować, abyśmy w kwestii bezpieczeństwa stawali się jeszcze lepsi, bardziej świadomi i odpowiedzialni – dodaje Krzysztof Andrulewicz

Nie tylko na budowie

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa odbędą się nie tylko warsztaty i pokazy na budowach dotyczące m.in. pierwszej pomocy, ratownictwa na pracy na wysokości. Organizatorzy zaplanowali także szkolenia z bezpiecznej jazdy w przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz po raz pierwszy w Polsce odbędzie się szkolenie antyterrorystyczne dla pracowników biurowych.

 

- Warsztat zostanie przeprowadzony przez wysoko wyspecjalizowane osoby, mające doświadczenie w taktyce oraz technice walki z organizacjami terrorystycznymi. Opowiedzą między innymi o tym, jak powinniśmy zachować się w przypadku ataku terrorystycznego na obiekt biurowy, co robić w sytuacji, gdy staniemy się zakładnikami oraz jak umiejętnie współpracować z organami bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia – mówi Patryk Halota, menedżer BHP w Skanska.

Szkolenie antyterrorystyczne zostanie przeprowadzone w warszawskim biurowcu Atrium 1. Dla pracowników biurowych przewidziany jest także kurs Corporate Wellnes, który pomoże im utrzymać samopoczucie w pracy w jak najlepszej kondycji.

Widzisz? Reaguj!

Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa oprócz istotnego planowania działań oraz analizy i eliminacji sytuacji potencjalnie niebezpiecznych dotyka także kwestii współodpowiedzialności. To właśnie współpraca i odpowiedzialność każdego pracownika, bez względu na pełnioną funkcję i etap procesu budowlanego, pozwala zmniejszyć liczbę wypadków i uczynić miejsce pracy bezpieczniejszym.

- Każdy z nas na budowie – niezależnie od obejmowanego stanowiska czy miejsca pracy – jest i powinien być odpowiedzialny za bezpieczeństwo. To od naszej reakcji może zależeć życie i zdrowie osób nas otaczających. Z drugiej strony, to w czyiś rękach może leżeć nasze bezpieczeństwo. Często gubi nas nieznajomość procedur BHP, ale także rutyna i brak wyobraźni. Istotne jest zarówno prawidłowe planowanie prac na budowie, jak i odpowiedzialny nadzór. Ten Tydzień Bezpieczeństwa ma nam przypomnieć jak ważne są współdziałanie i współodpowiedzialność - wyjaśnia Daria Krawczak, Menedżer Zespołu ds. BHP w Skanska S.A.

Dodatkowo organizatorzy, chcąc jak najlepiej zaplanować działania w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, stworzyli także Książkę Pomysłów, w której zebrano najciekawsze i najbardziej przydatne działania promujące bezpieczeństwo. Pomysły te wykorzystać można na wszystkich budowach nie tylko podczas obecnego tygodnia, ale przez cały rok.

Wydarzenia Tygodnia Bezpieczeństwa będzie można śledzić na www.skanska.pl/tydzienbezpieczenstwa