Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zostań "Młodym inspektorem pracy"

Zostań "Młodym inspektorem pracy"


Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych na temat wiedzy o bezpieczeństwie pracy w budownictwie. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Konkurs ma sprawdzić praktyczną wiedzę uczestników w zakresie znajomości zagrożeń na placach budów, m.in. poprzez ocenę materiału zdjęciowego z kontroli inspektorów pracy, a także zasad stosowania środków ochrony indywidualnej w budownictwie.

Konkurs składa się z 2 etapów:

  • szkolnego i
  • wojewódzkiego.
Dyrektor szkoły przeprowadza wewnętrzne eliminacja i następnie przesyła zgłoszenie udziału uczniów w konkursie do OIP  w Opolu w terminie do 15 marca 2013 r.

Etap wojewódzki zostanie przeprowadzony w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu

Pracy w Opolu, ul. Oleska 121 C, w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Laureat pierwszego miejsca na szczeblu województwa opolskiego - „Młody inspektor pracy”, oprócz nagród rzeczowych, zostanie zaproszony wraz z opiekunem do udziału w jednodniowej kontroli poprowadzonej przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, można uzyskać pod numerem telefonu Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Opolu: 77 47 00 916. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://www.opole.oip.pl/.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.