Poleć znajomemu

Jak przeprowadzić przegląd podłączenia urządzeń do sieci elektrycznej?

Jak przeprowadzić przegląd podłączenia urządzeń do sieci elektrycznej?
Pytanie:

W zakładzie pracy muszę przeprowadzić przegląd podłączenia do sieci elektrycznej urządzeń biurowych (komputerów, drukarek, kserokopiarek itp.) Czy istnieją jakieś ogólne wytyczne, przepisy bhp, które mówią w jaki sposób prawidłowo powinny być podłączone do sieci elektrycznej urządzenia biurowe?

Odpowiedź: 

Obecnie nie ma przepisów określających sposoby podłączania urządzeń biurowych (jak również innych urządzeń) do sieci elektrycznej. Sposób podłączenia wynika przede wszystkim z budowy konkretnego urządzenia i jego przeznaczenia. Informacje te znajdują się podstawowo w instrukcji urządzenia opracowanej przez jego producenta i dostarczonej wraz z urządzeniem. Pozostałe wymagania wynikają z ogólnych przepisów bhp i tzw. dobrej praktyki.

Mówiąc obrazowo:

  1. jeżeli urządzenie (np. komputer,  drukarka, czajnik) ma wtyczkę ze stykiem to gniazdko, do którego będzie włączane musi być wyposażone w bolec ochronny,
  2. jeżeli wtyczka urządzenia ma tylko dwa bolce (np. kalkulator elektryczny, lampka biurowa) – to wówczas może być zasilane z instalacji nie posiadającej dodatkowego systemu ochronnego.

Ta sama zasada dotyczy przedłużaczy – te do zasilania odbiorników „a” muszą być w wykonaniu 3 żyłowym z żyłą oraz bolcem ochronnym i mogą być włączane tylko do gniazdek z bolcem. Odbiorniki z pozycji „b” mogą być zasilane z przedłużaczy bez żyły i bolca ochronnego.  

Przedłużacze, gniazdka, wtyczki  powinny być oryginalne, tzn. dopuszczone do obrotu i oznakowane znakiem CE, czyli spełniać wymagania rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Nie jest dozwolone stosowanie tzw. prowizorek.

Drugą sprawą jest stan techniczny gniazdek, przewodów zasilających oraz przedłużaczy – nie mogą mieć widocznych uszkodzeń i muszą być kompletne.

Trzecią sprawą jest stan techniczny urządzeń zasilanych, a w szczególności ich:

  • obudów,
  • części izolowanych,
  • gniazdek podłączeniowych,
  • przewodów zasilających,
  • wyłączników i
  • lampek kontrolnych, oraz
  • miejsc ustawienia urządzeń (bezpieczeństwo dostępu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, spadnięciem itd.).

Następną sprawą są badania i pomiary instalacji elektrycznych oraz systemów przeciwporażeniowych. Należy sprawdzić, czy są wykonywane i czy są stosowne protokoły z pomiarów. Pomiary instalacji biurowych wykonuje się nie rzadziej niż co 5 lat, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Protokoły powinny być przechowywane w wyznaczonej przez pracodawcę komórce organizacyjnej zakładu i być do wglądu zainteresowanym osobom, w tym pracownikowi służby bhp.

Ostatni punkt przeglądu to sposób prowadzenia przewodów zasilających i przedłużaczy. Muszą być tak poprowadzone, lub tak ułożone na podłodze, aby nie przeszkadzały, nie utrudniały pracy i poruszania się po biurze (odpowiednia długość, prowadzenie przy ścianach itp.). Nie mogą zagrażać pracującym i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, zalaniem wodą itd.

Autor: Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS   

Podstawa prawna 
Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.