Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Obsługa kserokopiarki przez pracownicę w ciąży

Obsługa kserokopiarki przez pracownicę w ciąży
Pytanie:

Czy pracownica w ciąży na stanowisku sekretarka medyczna w placówce służbie zdrowia może obsługiwać kserokopiarkę przez około 3 godz. na zmianę pracy i do 4 godz. obsługa komputera? Pracownica niema bezpośredniego kontaktu z krwią ale ma kontakt z pacjentem ponieważ porusza się po oddziale i szpitalu.

Odpowiedź: 

Przepisy dopuszczają możliwość zatrudniania pracownicy w ciąży przy pracach związanych z obsługą kserokopiarki do 3 godz. na zmianę pracy i obsługą komputera do 4 godz. z uwzględnieniem 5 minutowych przerw w pracy po każdej godzinie obsługi komputera.

Proszę mieć na uwadze, że przerwy w pracy nie są konieczne w przypadku wykonywania przemiennie pracy związanej z obsługą monitora ekranowego i innych rodzajów prac nie obciążających narządu wzroku i wykonywanych w innych pozycjach ciała.

Powyższe wynika z uregulowań zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, zawierającym expressis verbis zakaz zatrudniania kobiet w ciąży przy:

  • pracach w pozycji stojącej w łącznym wymiarze ponad 3 godziny w ciągu zmiany roboczej;

  • obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę;

Zakaz zatrudniania kobiet na stanowiskach pracy objętych wykazami ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że pracodawca nie może zatrudniać pracownic na stanowiskach objętych wykazami, nawet za ich zgodą wyrażoną w umowie o pracę.

Autor: 

Jan  Pióro 
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Jan M. Pióro

Autor: Jan M. Pióro

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, autor wielu publikacji o charakterze poradnikowym wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, ostatnio główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy przy sądach okręgowych w Warszawie, z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy.