Poleć znajomemu

Netto Polska: inwestowanie w poszerzone szkolenia bhp to zysk dla firmy

Netto Polska: inwestowanie w poszerzone szkolenia bhp to zysk dla firmy

Firma Netto Polska stawia na poszerzone szkolenia promujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Kierownictwo popularnych żółto-czarnych dyskontów przywiązuje dużą wagę do należytego przygotowania do pracy nowo zatrudnianych pracowników, jak i pracowników ze stażem. Poszerzone szkolenia bhp odbywa cała załoga, wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko. Takie filozofia przynosi korzyści firmie , gwarantuje stabilność i rentowność.

Firma Netto Polska realizuje dwa projekty szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzi je Centrum Doradztwa i Kształcenia ARMADA S.C. ze Szczecina. Podjęcie w 2004 roku współpracy z tą firmą – autorem, organizatorem i wykonawcą szkoleń przyczyniło się do zmniejszenia liczby wypadków w firmie. – Oba autorskie projekty są niewątpliwie sukcesem, a statystyki wypadkowości potwierdzają słuszność drogi, którą wybraliśmy, i skuteczność realizacji obowiązku nałożonego przez prawo – mówi Rafał Janikowski, specjalista ds. bhp i ppoż. w Netto Polska.

Projekt „Witamy w Netto”

Kierownictwo Netto bardzo dużą wagę przywiązuje do należytego przygotowania do pracy nowo zatrudnianych pracowników. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypadku sprzedawców popularnych żółto-czarnych dyskontów. Praca w handlu niesie określone wymagania, wśród których bardzo ważne miejsce zajmuje stworzenie bezpiecznych warunków nie tylko pracy, ale też zakupów osób w różnym wieku.

Żeby wykonać to zadanie jak najlepiej, Netto od wielu już lat realizuje dwudniowy projekt szkoleniowy, w ramach którego przeprowadzane są badania lekarskie, szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kurs przygotowujący do eksploatacji wózków unoszących z napędem silnikowym. W ramach tego projektu nowo zatrudniani pracownicy poznają również historię firmy Netto, otrzymują umowy o pracę oraz odzież roboczą.

Korzyści ze szkoleń „Witamy w Netto”

W efekcie przeprowadzanie w taki sposób szkoleń skutkuje:

 • jasnymi i przejrzystymi zasadami organizacji przygotowania nowo zatrudnianych pracowników do pracy,
 • oszczędnościami w sferze ekonomicznej i czasowej,
 • uznaniem pracowników, którzy, jak podkreślają, po raz pierwszy spotkali się z takim zaangażowaniem firmy w ich przyjęcie do pracy,
 • zaangażowaniem pracowników, które procentuje wynikami w pracy.

Szkolenia okresowe kierowników

Drugim projektem realizowanym w Netto Polska jest projekt ukierunkowany na należyte przygotowanie kierownictwa sklepów i magazynów do zarządzania pracownikami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. – Uznaliśmy, że ograniczanie się wyłącznie do przygotowania pracowników zatrudnianych na najniższych stanowiskach jest mało efektywne – wyjaśnia Rafał Janikowski.

Żeby dobrze zarządzać skomplikowanymi procesami higieny pracy, należy przede wszystkim przygotować ścisłe kierownictwo sklepów i magazynów do kierowania pracownikami. Szkoleniem objęci zostali szefowie bezpośrednio organizujący i nadzorujący pracę wszystkich zatrudnionych na stanowiskach sprzedawców i pracowników magazynowych.

Proponowany przez ustawodawcę zakres programowy obejmuje 16 godzin lekcyjnych. W Netto uznano to za program niewystarczający i niezapewniający faktycznego, a nie tylko formalnego, przygotowania kierownictwa sklepów i magazynów do kierowania pracownikami w obszarach bhp. Szerszy zakres szkoleń został wymuszony przez różne zagrożenia występujące w sklepach i magazynach. Zdaniem Zarządu Netto bezpieczeństwo jest tak istotne, iż należy poszerzyć tematyczny i godzinowy zakres szkoleń oraz zmienić formę prowadzenia zajęć. Położono większy nacisk na aktywny udział uczestników w szkoleniu oraz ćwiczenia utrwalające nabytą wiedzę.

Autorski projekt szkoleniowy realizowany w Netto obejmuje 40 godzin lekcyjnych, w tym 30 godzin seminarium i 10 godzin samokształcenia. Seminarium jest realizowane w systemie trzydniowych zjazdów – poza miejscem pracy, w wytypowanych przez firmę i dostosowanych do jej potrzeb obiektach konferencyjno-hotelowych. Szkolenia prowadzą specjaliści i eksperci z odpowiednim przygotowaniem dydaktycznym.

Projekt obejmuje pięć działów tematycznych:

 • prawo pracy,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • metodykę prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • ochronę przeciwpożarową,
 • pierwszą pomoc w razie wypadku.

Szkoleniowcy ze szczególną uwagą wyjaśniają pracownikom problematykę prawną w zakresie prawa pracy, zagadnienia związane z identyfikacją zagrożeń występujących w procesach pracy oraz poszukiwaniem skutecznych środków profilaktycznych w celu likwidacji lub ograniczenia zagrożeń, przygotowują pracowników do gaszenia pożarów, ewakuacji oraz uczą systemu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków.

Korzyści wynikające ze szkoleń kadry kierowniczej

 • Podwyższenie kwalifikacji kierownictwa w zakresie znajomości i stosowania prawa pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków
 • Głębsza analiza zagrożeń oraz szukanie rozwiązań likwidujących lub zmniejszających zagrożenia
 • Większa dbałość o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów
 • Zmniejszenie wskaźników wypadkowości – zarówno ciężkości, jak i częstotliwości
 • Wsparcie kierownictwa co do słuszności podejmowanych rozwiązań w procesach pracy
 • Zadowolenie kierownictwa i poczucie bezpieczeństwa w relacjach z pracodawcą
Autor: 

Leszek Chojna,współwłaściciel ARMADA Centrum Doradztwa i Kształcenia