Poleć znajomemu

Kto i jak ma wypełnić nowy wzór skierowania na badanie lekarskie pracownika?

Kto i jak ma wypełnić nowy wzór skierowania na badanie lekarskie pracownika?
Pytanie:

Czy nowy wzór skierowania na badania lekarskie wstępne, okresowe lub kontrolne, który jest określony, podany w rozporządzeniu może być zmodyfikowany? Czy należy ściśle przestrzegać tego wzoru? W skierowaniach w naszym szpitalu, stosujemy opis warunków pracy, a także rozszerzone narażenie zawodowe z podaniem: pracy przy komputerze, przeciążenia układu mięśniowo-szkoleniowego (przenoszenie pacjentów), dźwiganie, wymuszona pozycja ciała, praca na wysokości, kontakt z materiałem biologicznie zakaźnym, narażenie na substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym, uczulającym, pole elektromagnetyczne, jonizujące i inne. Czy w narażeniu należy podawać ostatnie pomiary substancji rakotwórczych, pola elektromagnetycznego i jonizującego? Czy pierwszą część skierowania może wypełniać dział kadr, a drugą inspektor bhp?

Odpowiedź: 

Znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników wprowadziły (wstępne/okresowe/kontrolne). W związku z tym, iż przedmiotowe rozporządzenie, jako akt prawny powszechnie obowiązujący, określiło wzór formularza, o którym mowa, to ten formularz o określonym w rozporządzeniu wzorze obowiązuje obligatoryjnie.

Według mojej oceny nie ma jednak przeszkód, aby w uzgodnieniu z jednostką medycyny pracy, która sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, do wskazanego formularza skierowań na badania lekarskie dodać dodatkowe informacje, pola do uzupełnienia, ale bez zmiany istotnych elementów tego dokumentu.

Odnosząc się do kolejnej części pytania wyjaśniam, iż w skierowaniu na badania lekarskie należy podać aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy. Czyli ostatnie wyniki badań i pomiarów wskazanych w pytaniu np. pól elektromagnetycznych i jonizujących, substancji chemicznych rakotwórczych i wszystkich innych występujących na stanowisku pracy.

W kwestii problemu osoby wypełniającej skierowanie na badanie lekarskie wyjaśniam, że skierowanie na badania profilaktyczne powinno być uzupełnione w części dotyczącej danych osobowych przez właściwą komórkę kadrową, a w części dotyczącej warunków pracy przez osobę kierującą pracownikami.

Uwaga!

Do zadań pracownika służby bhp nie należy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy wypełnianie skierowań na takie badania.

Dokładną wiedzę na temat sposobu wykonywania pracy i zagrożeń występujących na danym stanowisku powinien posiadać bezpośredni przełożony kierowanego na takie badania pracownika. Zatem to właśnie osoba kierująca pracownikiem, któremu wystawia się skierowanie, powinna wypełnić część skierowania na badanie lekarskie w zakresie warunków pracy a nie pracownik służby bhp.

Podstawa prawna 
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.).
Autor: 

Mariusz Foremniak, gł. specjalista ds. BHP, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

Kategorie