Czynniki szkodliwe i niebezpieczne

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Spis substancji niebezpiecznych stosowanych w dziale/zakładzie

Zgodnie z art. 221 § 2 Kodeksu pracy, aby w zakładzie prac można było stosować substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie trzeba posiadać aktualny spisu tych substancji i mieszanin oraz karty charakterystyki, a także opakowania zabezpieczające przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem. Poza nałożeniem tych obowiązków ustawodawca nie określił jednak jak wzoru spisu niebezpiecznych substancji chemicznych stosowanych w zakładzie pracy. Mając to na uwadze ekspert Portalu BHP opracował przykładowy wzór takiego dokumentu.

Z-10 - Sprawozdanie o warunkach pracy

Wzór druku Z-10 dotyczącego sprawozdawczości o warunkach pracy, przekazywanego do GUS w terminie do 15 stycznia każdego roku. Druk należy, generalnie przekazywać drogą elektroniczną. Tylko w wyjątkowych sytuacjach i za wcześniejszym uzgodnieniem formularz można wypełnić w formie papierowej i przesłać drogą pocztową na adres wskazany w formularzu.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 3500 aktualnych porad
  • 5400 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »