Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy ustanowiony przez Międzynarodowa Organizacja Pracy. Tegoroczne hasło przewodnie dnia brzmi: „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra”. Już dziś musimy barć pod uwagę to z czym przyjdzie się nam zmierzyć już niebawem, bowiem rozwijająca się technologia niesie za sobą nowe wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdego roku na świecie 374 mln pracowników ulega wypadkom przy pracy, a ok. 2,8 mln umiera z powodu wypadków i chorób zawodowych (czyli tyle, ilu mieszkańców liczy np. Litwa).Choroby zawodowe stanowią przyczynę aż 86% wszystkich zgonów związanych z pracą, z czego w krajach rozwiniętych większość z nich powodują choroby nowotworowe.

Szacuje się, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe na świecie generują straty w wysokościprawie 4% światowego PKB, a w niektórych krajach odsetek ten przekracza nawet 6% (raport Safety and Health at the Future of Work, Międzynarodowa Organizacja Pracy, 2019).

W Polsce codziennie dochodzi do 240 wypadków przy pracy, w wyniku których 1 osoba traci życie. Narażając się na czynniki szkodliwe pracuje ok. 0,5 mln osób. Absencje powodowane rocznie wypadkami przy pracy to niemal 4 mln dni, tj. 10 500 lat. Ten stan prowadzi do strat w wysokości ok. 15 mld zł rocznie.

Żeby zwrócić uwagę na skalę problemu, w roku 2003 Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) ustanowiła Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który jest obchodzony co roku 28 kwietnia. W tym roku łączy się on z obchodami 100-lecia istnienia MOP. Jest to okazja do podsumowania dotychczasowych działań organizacji, podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy na świecie.

Ustanawiając na rok 2019 hasło przewodnie Dnia jako BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY JUTRA, MOP włącza się aktywnie do dyskusji na temat zmian w świecie pracy i ich wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Temat ten został poruszony w specjalnym raporcie, w którym przedstawiono wpływ, jaki na charakter i bezpieczeństwo pracy ma m.in. rozwój:

 a także starzenie się siły roboczej; zwiększające się migracje; zmiany klimatyczne oraz wzrost zanieczyszczenia środowiska.

Ważnym tematem raportu są także zmiany w organizacji pracy, do których należą coraz popularniejsze niestandardowe formy zatrudnienia, praca za pośrednictwem platform internetowych oraz zmiany w sposobie wykonywania pracy i roli ludzi w procesach produkcji. Tematyka ta została poruszona również podczas specjalnego posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP z okazji Dnia, podczas którego Prof. Danuta Koradecka, wiceprzewodnicząca Rady i jednocześnie Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, podkreśliła, że:

Potrzebni będą – w większej niż dotychczas skali – ­­­­­­­­­­­­pracownicy o dużej wiedzy, kompetencjach, zdolni do wielozadaniowości, kreatywni i pro-innowacyjni.

Aby sprostać nowym wyzwaniom, Międzynarodowa Organizacja Pracy zwraca uwagę na potrzebę budowania kultury bezpieczeństwa i ochrony życia już na etapie edukacji dzieci i młodzieży, a potem w ramach kształcenia ustawicznego pracowników. Adresatami przesłania Dnia 28 kwietnia jest całe społeczeństwo.

Więcej informacji: www.ciop.pl/28kwietnia