Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Komisja ds. Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Giedrojcia

Komisja ds. Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Giedrojcia

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, na posiedzeniu 28 stycznia 2016 r., pozytywnie zaopiniowała zarówno wniosek o odwołanie Iwony Hickiewicz ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy, jak i kandydaturę Romana Giedrojcia na to stanowisko. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie aby Marszałek Sejmu powołał Giedrojcia na nowego szefa PIP.

W swoim wystąpieniu przed komisją Roman Giedrojć powiedział, że stawia na trzy podstawowe cele:

  • samodzielność inspektorów pracy, a także odpowiedzialność
  • specjalizację i wykształcenie inspektorów
  • skuteczność oddziaływania Państwowej Inspekcji Pracy.

Skuteczność (Państwowej Inspekcji Pracy – dop. red.) jest ograniczona zewnętrznie ale również niedoskonałe są procedury wewnętrzne” – powiedział kandydat na Głównego Inspektora Pracy.

Zdaniem Romana Giedrojcia rozwijanie trzech wskazanych przez niego kierunków daje możliwość szybszego reagowania na patologie w zakresie nieprzestrzegania przepisów prawa pracy.

Zdaniem przyszłego szefa PIP żeby podnieść praworządność w stosunkach prawa pracy należy zacieśnić współpracę partnerami społecznymi, w tym pracodawcami, organizacjami związkowymi, a także instytutami oraz wyższymi uczelniami.

Uważam że przy współpracy z innymi organami nadzór można uzyskać znacznie lepsze fakty niż do tej pory.” – wyraził na zakończenie swojej wypowiedzi Roman Giedrojć.  

Teraz obie pozytywne opinie (ROP oraz Komisji ds. Kontroli Państwowej) na temat kandydatury Roman Giedrojcia na stanowisko Głównego Inspektora Pracy zostaną przekazane marszałkowi Sejmu, który prawdopodobnie powoła go na to stanowisko. 

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.