Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Podsumowanie działań PIP na rzecz ograniczenia stresu w pracy

Podsumowanie działań PIP na rzecz ograniczenia stresu w pracy

Państwowa Inspekcja Pracy na konferencji, „Czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy” podsumowała swoje działania podejmowane w celu ograniczenia stresu w miejscu pracy. Uczestnicy konferencji rozmawiali także o dobrych praktykach w zakresie walki ze stresem na przykładach kilku pracodawców. Poznaj zatem działania podejmowane przez PIP, z których możesz skorzystać.

Państwową Inspekcję Pracy zorganizowała, w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego 2 grudnia 2015 r., konferencję podsumowującą jej działania zmierzające do ograniczenia stresu w miejscu pracy. Na konferencji zaproszeni goście przedstawili również dobre praktyki i metody ograniczenia skutków zagrożeń psychofizycznych pracowników.

Jak podkreślał Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP podczas otwarcia konferencji, PIP dostrzega problemy wynikające z zagrożeń psychofizycznych, na jakie są narażeni pracownicy w miejscu pracy. Dlatego też realizuje długofalowy program prewencyjny, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy.

Głównym narzędziem informacyjnym dotyczącym kampanii jest strona internetowa www.streswpracy.pl. Na stronie tej zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą zapoznać się z problematyką stresu w pracy i metodami jego zwalczania. Natomiast dzięki ankiecie mogą szybko sprawdzić, w jakim stopniu są narażeni na stres w swoim miejscu pracy.

Ponadto w ramach kampanii pracodawcy mogą skorzystać z programu obniżania poziomu stresu w ich zakładach. Program składa się z kilku etapów.:

  1. Ocena stresogenności cech pracy w przedsiębiorstwie. Po niej pracodawca otrzymuje raport zawierający analizę sytuacji w zakładzie oraz dobre praktyki mające na celu poprawę psychospołecznych warunków pracy.
  2. Podjęcie działań prewencyjnych m.in. szkoleń dla załogi z zakresu radzenia sobie ze stresem czy przeciwdziałania dyskryminacji i nierównemu traktowaniu.
  3. Ponowna ocena stresogenności cech pracy.

Dodatkowym atutem konferencji były wskazówki ekspertów w zakresie metod dzięki, którym pracownicy mogą zadbać o swój stan psychofizyczny. Tomasz Zalas doradca szkoleniowy z Instytutu Psychoimmunoliogii IPSI omówił antystresową metodę 8xo, a Ewa Nowak - Koprowicz, reprezentująca Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku podpowiadała, jak pokonać stres w codziennym życiu.

Ponadto dobre praktyki w zakresie walki ze stresem w miejscu pracy zaprezentowało kilku pracodawców m.in.: Grzegorz Strauch, dyrektor Departamentu Kadr Urzędu Dozoru Technicznego i Krzysztof Olewnik z-ca dyrektora ds. Wynagrodzeń, Świadczeń i Relacji Pracowniczych w EDF Polska S.A.

Źródło: www.pip.gov.pl