Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”.

Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”.

Zbliża się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2015 r. Tydzień ten ma miejsce w dniach 19–23 października i jest częścią kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”. Natomiast już dziś 7 października 2015 r. CIOP-PIB organizuje konferencje „Stres w pracy”, która odbywa się w Gdańsku. Dowiedź się więcej o kampanii oraz wydarzeniach związanych z Europejskim Tygodniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jakim jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w ramach kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” i jednocześnie wyprzedzając nadchodzący Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy organizuje dziś konferencję adresowaną do wszystkich osób zainteresowanych tematyką stresu zawodowego. Celem dzisiejszej konferencji „Stres w pracy” jest upowszechnianie informacji na temat skutecznego zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Ideą konferencji jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez poznanie jego mechanizmów, przyczyn i skutków, a także dostarczenie wiedzy nt. dobrych praktyk w zakresie skutecznego zarządzania stresem. Udział w dzisiejszym wydarzeniu jest bezpłatny.

Podczas konferencji przykłady dobrych praktyk i programy w walce ze stresem w pracy przedstawią m.in. laureaci Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk edycji 2014-15 oraz 2012-2013 czyli:

Czego dotyczy kampania?

Jak wykazują badania stres jest w Europie drugim najczęściej wskazywanym powodem problemów zdrowotnych związanych z pracą.

Uwaga!

Ponad połowa pracowników w Europie twierdzi, że stres związany z pracą jest częstym zjawiskiem w ich miejscu pracy

Mając to na uwadze Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zorganizowała i koordynuje kampanię „Stres w pracy? Nie dziękuję”. Głównym celem, kończącej się już kampanii, jest promowanie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą, a tym samym zapobieganie negatywnym skutkom, jakie niosą ze sobą dla pracowników, pracodawców, a w dłuższej perspektywie również dla gospodarki.

Ważne

Pracownicy cierpiący na stres związany z pracą lub inne problemy psychologiczne, wykazują wysoki poziom absencji chorobowych lub pojawiają się w pracy w kondycji, która nie pozwala w pełni sprawnie funkcjonować.

Jak zauważają bowiem specjaliści w tej dziedzinie skuteczna kontrola zagrożeń psychospołecznych prowadzi do stworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy są zdrowsi, a kultura bezpieczeństwa pracy ma wysoki poziom, a to wszystko z kolei przekłada się na lepsze wyniki firmy.

Uwaga!

Ogólne koszty zaburzeń zdrowia psychicznego w Europie (na tle zawodowym i innym) szacuje się na 240 mld euro rocznie.

Musimy zdać sobie sprawę, że nie ma firmy, przedsiębiorstwa, organizacji w której świadczą pracę ludzie wolnej od zagrożeń psychospołecznych. Nie mniej jednak dysponując nawet ograniczonymi zasobami, można je skutecznie kontrolować.

Ważne

Zagrożenia psychospołeczne mogą podlegać takiej samej systematycznej diagnozie i kontroli jak inne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Kampania „Stres w pracy? Nie dziękuję” zapewnia pracownikom i pracodawcom wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą oraz promuje stosowanie do tego celu praktycznych, przyjaznych użytkownikowi narzędzi. Należy też podkreślić, że stres związany z pracą wynika z kwestii organizacyjnych, a nie jest winą pracownika.

Jakie jeszcze wydarzenia w związku z Tygodniem Bezpieczeństwa?

W ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2015 r. w dniach 13-14 października w Puławach odbędzie się konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Na konferencji tej dr Małgorzata Milczarek, przedstawicielka EU-OSHA przedstawi wykład nt. nowych i pojawiających się zagrożeń w środowisku pracy, w tym zagrożeń psychospołecznych, na podstawie badania ESENER 2.

Konferencja jest organizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań wspierających rozwój Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz realizacji zadań służb państwowych III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

W programie konferencji zaplanowano:

  • wykłady,
  • wystąpienia przedsiębiorstw należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy,
  • pracę w Grupach Roboczych FL (warsztaty),
  • wystawę najnowszych produktów i rozwiązań z zakresu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach,
  • uroczystość wręczenia prestiżowych Kart dla Liderów Bezpiecznej Pracy,
  • wizytę techniczną w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.

W samym tegorocznym Europejskim Tygodniu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (czyli CIOP – PIB) przewiduj akcję informacyjną na Facebooku kampanii oraz prezentację spotu informacyjnego na monitorach w komunikacji miejskiej, w wybranych miastach.