Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zakończenie kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

Zakończenie kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

Jak pokazują badania stres w miejscu pracy jest drugim najczęstszym problemem zdrowotnym związanym z pracą w Europie. 3 listopada 2015 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zakończyła swoją 2-letnią kampanię „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”. Zobacz, jak wypadło podsumowanie tej kampanii i jakie są jej wyniki. 

Zakończenie kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” miało miejsce podczas spotkania na szczycie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2015” w Bilbao w Hiszpanii (3-4 listopad 2015 r.). Ponad 300 delegatom z całej Europy zostały zaprezentowane działania podjęte w celu podniesienie świadomości oraz zarządzania stresem związanym z pracą i zagrożeniami psychospołecznymi od rozpoczęcia kampanii w kwietniu 2014 r. do jej zakończenia.  

Spotkanie na szczycie wpisuje się w kontekst bieżących zobowiązań UE do zwiększenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zgromadziło ono czołowych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu umożliwienia dyskusji, nawiązywania kontaktów i wymiany dobrej praktyki, którą udało się zdobyć podczas kampanii w dziedzinie zarządzania stresem w miejscu pracy.

Czego dowiedzieliśmy się o stresie dzięki kampanii?

Stres w miejscu pracy jest drugim najczęstszym problemem zdrowotnym związanym z pracą w Europie. Jest powodem niemal połowy wszystkich dni roboczych, które gospodarka europejska traci w wyniku zwolnień chorobowych. Przyczynia się to spadku wydajności, którego koszty wynoszą 136 mld euro w skali roku.

Głównym przesłaniem kampanii było to, że stres i zagrożenia psychospołeczne można oceniać i że można nimi zarządzać w sposób planowy tak samo, jak w przypadku innych rodzajów zagrożeń w miejscu pracy. – Partnerzy dwuletniej kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” prowadzili w tej dziedzinie prace badawcze, eksperymentalne i wdrożeniowe w swoich miejscach pracy – organizując wśród swoich pracowników badania ankietowe, a niektórzy podjęli również ocenę zagrożeń psychospołecznych. Uznali, że korzyści dla przedsiębiorstw przewyższają koszty wdrożenia tych rozwiązań i jesteśmy dumni z tego, jaki poziom świadomości udało się uzyskać wspólnie z liderami biznesu – podkreśla dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA.

Dane z opublikowanego niedawno badania ESENER-2 pokazują, że 53% pracodawców posiada niedostateczne informacje na temat tego, jak włączyć zagrożenia psychospołeczne w ocenę ryzyka, co potwierdza, że te czynniki ryzyka są postrzegane jako trudniejsze do kontrolowania niż typowe zagrożenia w dziedzinie BHP. Opublikowany przez EU-OSHA internetowy przewodnik dotyczący zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi zawiera wskazówki dla małych przedsiębiorstw, które zamierzają zmierzyć się z tymi problemami. Przewodnik jest dostępny on-line w 30 wersjach krajowych.

Pozostałe podstawowe tematy kampanii obejmują konkretne zagrożenia psychospołeczne, takie jak molestowanie, przemoc ze strony osób trzecich i szykanowanie w miejscu pracy, które istotnie przyczyniają się do powstawania stresu w pracy, mogą skutkować problemami zdrowotnymi związanymi ze stresem, a także mogą mieć negatywny wpływ na wydajność i wyniki przedsiębiorstw.

Jak przebiegało podsumowanie kampanii? 

W spotkaniu na szczycie wzięli udział m.in. oficjalni partnerzy kampanii, krajowe punkty centralne – z których każdy zapewnił znaczny wkład w kampanię. Program spotkania na szczycie zawierał:

  • wystąpienia polityczne,
  • równoległe sesje dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi, strategii, programów i innowacyjnych sposobów komunikacji na temat BHP.

W drugim odbył się panel dyskusyjny poświęcony praktycznemu zastosowaniu wyników badań nad stresem i zagrożeniami psychospołecznymi.

– Jesteśmy przekonani, że kontrola czynników ryzyka związanych z BHP w miejscu pracy, w tym zagrożeń psychospołecznych, przynosi konkretne korzyści dla gospodarki europejskiej poprzez zmniejszenie liczby nieobecności w pracy, wypadków i urazów oraz pozwala utrzymać wykwalifikowanych pracowników, co prowadzi do zdrowego i produktywnego zatrudnienia – dodał Nicolas Schmit, Minister Pracy, Zatrudnienia i Polityki Socjalnej, reprezentujący luksemburską prezydencję w UE.

Co dalej?  

Delegaci spotkania na szczycie mieli również okazję do zapoznania się z planami nadchodzącej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy dla wszystkich grup wiekowych”, planowanej na lata 2016-2017. Kampania ta będzie poświęcona promowaniu zrównoważonego życia zawodowego i podnoszenia świadomości na temat znaczenia dobrego zarządzania BHP wśród osób w każdym wieku oraz dostosowania pracy do indywidualnych możliwości pracowników.