Poleć znajomemu

NSZZ Solidarność za wzmacnianiem uprawnień PIP

NSZZ Solidarność za wzmacnianiem uprawnień PIP

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność obradująca 25 kwietnia we Wrocławiu zdecydowanie opowiedziała się za dalszym wzmacnianiem pozycji Państwowej Inspekcji Pracy, jako organu nadzorującego warunki pracy. Kontrole bez zapowiedzi i nakaz zmiany umowy cywilno-pranej na umowę o pracę zdaniem Komisji pozwolą PIP na skuteczną walkę z nieuczciwymi, nierzetelnymi pracodawcami. 

Zdaniem przedstawicieli NSZZ Solidarność powinno nastąpić wzmocnienie roli Państwowej Inspekcji Pracy. Obradujący w kwestii zmian w zakresie obowiązków i uprawnień PIP, postulują w swoim stanowisku o:

  • wzmocnienie prawa do kontroli bez uprzedniego informowania przedsiębiorcy oraz
  • nowe uprawnienie do stosowania administracyjnego nakazu zmiany umowy cywilno-prawnej na umowę kodeksową.

- Konieczne jest uprawnienie dla PIP stosowania administracyjnego nakazu zmiany umowy cywilno-prawnej na umowę kodeksową, od której pracodawca mógłby się odwołać do sądu pracy. A więc odwrotnie jak to ma miejsce obecnie. Taki mechanizm znacząco ograniczy powszechny w Polsce proceder śmieciowego zatrudniania – możemy przeczytać w stanowisku Komisji Krajowej.

Komisja w swoim stanowisku zwraca uwagę, że prowadzenie kontroli bez zapowiedzi jest zgodne z międzynarodowym prawem, w tym szczególnie ratyfikowaną przez Polskę konwencją nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu.

Źródło: NSZZ Solidarność