Poleć znajomemu

Tydzień bezpieczeństwa na budowach

Tydzień bezpieczeństwa na budowach

W dniach 18-24 maja 2015 r. organizowany będzie przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Tydzień Bezpieczeństwa. Jest to już druga edycja tego wydarzenia. W tym czasie staramy nie pokazywać BHP przez pryzmat wypadków lecz uczynić z niego święto będące uhonorowaniem całorocznej pracy prowadzącej do bezpieczeństwa na budowach – mówi Michał WasilewskiKoordynator

Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w ramach swoich założeń, czyli poprawy bezpieczeństwa na polskich budowach organizuje Tydzień Bezpieczeństwa. „Jest to akcja promująca kulturę BHP skierowana do wszystkich pracowników naszych budów – deklaruje Michał Wasilewski Koordynator. – Zeszłoroczna edycja okazała się sukcesem. W tym roku przedsięwzięcie zwiększa swój zasięg o budowy dwóch nowych firm, które dołączyły do Porozumienia - Erbudu i Unibepu.

Wydarzenia podczas tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa

W tym roku organizowane będą pokazy sprzętu, nowoczesnych rozwiązań i technologii podnoszących bezpieczeństwo pracy. Podjęta została współpraca z partnerami biznesowymi, dostawcami i instytucjami wspierającymi.

W realizacji działań podczas Tygodnia Bezpieczeństwa wspierać nas będzie Państwowa Inspekcja Pracy, a także Państwowa Straż Pożarna – zaznacza Michał Wasilewski. Pokazy, szkolenia i prelekcje z udziałem tych instytucji odbędą się na setkach budów w całej Polsce. Planowane działania podczas Tygodnia Bezpieczeństwa obejmą ponad 20 tys. pracowników dziesięciu firm – sygnatariuszy oraz szerokie grono podwykonawców.

Zeszłoroczny Tydzień Bezpieczeństwa

W zeszłorocznych wydarzeniach Tygodnia Bezpieczeństwa na budowach sygnatariuszy Porozumienia wzięło udział ok. 40 000 pracowników sił własnych i podwykonawców. Kierownictwo budów wykazało się dużą kreatywnością. Zorganizowane były min.: pokazy sprzętu zabezpieczającego, spotkania z inspektorami PIP – w największym z nich udział wzięło 450 osób – wizyty dzieci pracowników na budowach, badania słuchu, pokazy ratownictwa i wiele innych.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zapraszamy do skorzystania z naszej praktyki wszystkie firmy z sektora budowlanego. Zachęcamy do włączenia się w akcję również firmy spoza Porozumienia – proponuje Koordynator Michał Wasilewski - Podpowiedzi działań, które można przeprowadzić na budowie można znaleźć w książce pomysłów na stronie internetowej www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl w zakładce Tydzień Bezpieczeństwa.

Więcej o Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą 8 generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia:

 • Bilfinger Infrastructure,
 • Budimex,
 • Erbud
 • Hochtief Polska,
 • Mostostal Warszawa,
 • Mota-Engil Central Europe,
 • Polimex-Mostostal,
 • Skanska
 • Warbud
 • Unibep

Inicjatywa ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko. Celem Porozumienia jest eliminowanie wypadków na budowach w Polsce, z naciskiem na śmiertelne i ciężkie. Aby go osiągnąć w ramach Porozumienia opracowano szereg projektów wprowadzających systemowe rozwiązania z dziedziny BHP na place budów sygnatariuszy. Obecnie wdrażane, zrealizowane wspólnie projekty to:

 • wspólny wzór Instrukcji Bezpiecznego wykonywania robót, standardy pomocne w jej opracowaniu,
 • jednolite wymagania bhp dla podwykonawców we wszystkich firmach,
 • szkolenia okresowe,
 • obowiązek stosowania okularów

Działania podejmowane wspólnie przez sygnatariuszy Porozumienia rozłożone są na wiele lat i wiążą się nie tylko ze zmianami organizacyjnymi, ale także ze zmianą mentalności przyzwyczajeń pracowników i społeczeństwa.

Redakcja