Poleć znajomemu

W Europejskich firmach wzrasta zagrożone czynnikami psychospołecznymi

W Europejskich firmach wzrasta zagrożone czynnikami psychospołecznymi

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) publik swoje sprawozdanie z drugiej edycji Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2). Sprawozdanie dotyczy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a w szczególności zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi. Zobacz, co wynika z tych przeprowadzonego badania.

Jak wynika z badań Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) poziomy zagrożeń psychospołecznych w europejskich miejscach pracy są wysokie. Aż 77% firm zgłasza co najmniej jeden czynnik decydujący o zagrożeniu psychospołecznym w miejscu pracy.

Najpowszechniejszym problemem, zgłaszanym przez 58% firm, jest konieczność kontaktów z trudnymi:

  • klientami,
  • pacjentami,
  • uczniami.

Następna kwestia, generująca zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy, związana jest z presją czasu – zgłasza ją 43% firm.

Badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2), pokazuje również, że 41% firm w UE stwierdza, iż nie posiadają one wystarczająco dużo informacji na temat sposobu oceny zagrożeń psychospołecznych.

Ponadto przeprowadzone badanie ujawnia, że spośród wszystkich firm w UE, zatrudniających co najmniej 20 pracowników, tylko 33% zgłasza posiadanie planu działania na rzecz zapobiegania stresowi związanemu z pracą. Posiadanie takiego planu najczęściej zgłaszają firmy w Wielkiej Brytanii (57%), jak również w Rumunii, Danii, Szwecji i Włoszech (około 50%). Z kolei mniej niż 10% firm zgłasza posiadanie takiego planu działania w Republice Czeskiej i Estonii.

Badanie (ESENER-2) wskazuje także, że najczęściej kwestie  bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy regulowanie są przez pracodawców w ramach wypełnienie obowiązków prawnych (ten powód zgłasza 85% firm w UE). Przepisy prawne i zawarta w nich nieuchronność kary za ich łamanie jest podstawowym czynnikiem motywującym do regulowania kwestii bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Warto również zaznaczyć że w przypadku niektórych przedsiębiorstw (około 40% w UE) obowiązki prawne (zapisy ustawowe) są postrzegane jako duże utrudnienie przy regulowaniu kwestii bezpieczeństwa i zdrowia w firmie. Trzeba też podkreślić , że istnieją znaczące różnice pomiędzy państwami w kwestii obowiązków bhp pracodawców.