Poleć znajomemu

O prowadzeniu szkoleń okresowych bhp przez specjalistę ds. bhp

O prowadzeniu szkoleń okresowych bhp przez specjalistę ds. bhp
Pytanie:

Czy ja jako specjalista ds. bhp mogę przeprowadzić szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami w mojej firmie? Mam ukończone studia podyplomowe bhp. Nie mam przygotowania pedagogicznego, chociaż na studiach miałam przedmioty typu prowadzenie szkoleń, metodyka szkoleń.

Odpowiedź: 

Tak. Będąc specjalistą bhp można prowadzić szkolenia okresowe bhp.

Obowiązkiem pracodawca, który organizuje i prowadzi szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapewnienie:

  • wykładowców i instruktorów dysponujących zasobem wiedzy, doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem dydaktycznym gwarantującym właściwą realizację programów szkolenia,
  • właściwego przebiegu szkolenia bhp oraz prowadzenia dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Przepisy prawa nie określają, co powinno się rozumieć przez przygotowanie dydaktyczne gwarantujące właściwą realizację programów szkoleń bhp. Należy więc uznać, że ukończenie w ramach studiów podyplomowych odpowiedniego kursu będzie wystarczające do uznania, że dana osoba posiada przygotowanie dydaktyczne. 

Uwaga!

Pracownik realizujący zadania służby bhp może prowadzić przedmiotowe szkolenia, jeśli nie przeszkadza to w realizacji zadań służby bhp wynikających treści z rozporządzenia w sprawie służby bhp.

Prowadzenie szkoleń bhp przez pracownika służby bhp może odbywać się na podstawie dodatkowego stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Stanowisko to wynika z wielu interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy.

Należy przy tym zaznaczyć, że pracodawca, będący organizatorem szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, nie może organizować szkoleń bhp dla pracodawcy oraz pracowników służby bhp.

Autor: 

Tomasz Zwolak
prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Tomasz Zwolak

Autor: Tomasz Zwolak

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Od 2003 r. zajmuje się tematyką prawa pracy, praktyk, pracownik działów personalnych m.in. ZUS, oraz PKO BP S.A., autor licznych publikacji dotyczących prawa pracy i bhp, prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zakresu prawa pracy.