Poleć znajomemu

Od 1 listopada legitymacje PIP będą miały nowy wzór

1 listopada 2015 r. wchodzi w życie zarządzenie nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne. Poznaj nowy wzór i nie daj się zwieść oszustom.

1 listopada 2015 r. wchodzi w życie zarządzenie nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne. Poznaj nowy wzór i nie daj się zwieść oszustom.

Od 1 listopada 2015 r. nowo wydane legitymacje służbowe pracowników Państwowej Inspekcji Pracy będą miały nowy wygląd. Wzór nowych legitymacji służbowych pracowników PIP wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne został określony w załączniku do z zarządzenia nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne (M.P z 2015 r. poz. 1012).

Uwaga!

Legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie zarządzenia – czyli przed 1 listopada 2015 r. – zachowują ważność przez okres 7 lat od daty ich wydania.

Jednocześnie traci moc zarządzenie nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne (M.P. nr 92, poz. 1007).

Od 1 listopada 2015 r. część wewnętrzna legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy będzie wyglądać według następującego wzoru:

Część wewnętrzna legitymacji:

 • tło giloszowe koloru niebieskiego i jasnozielonego,
 • 3/4 powierzchni prawej części pokryta konturem godła koloru jasnozielonego,
 • składana wzdłuż krótszego boku na dwie równe części.

Lewa część legitymacji zawiera:

 • z lewej strony zdjęcie w ramce wykropkowanej na czarno,
 • z prawej strony zdjęcia numerowany hologram,
 • wykropkowane na czarno miejsce na podpis właściciela legitymacji opisane napisem w kolorze czarnym: „podpis właściciela legitymacji”,
 • napis w kolorze czarnym: „Uprawnia do wstępu i przeprowadzania bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 640 i 1240)”,
 • napis w kolorze czarnym: „Ważna na rok wystawienia oraz na:”,
 • miejsce na rok i pieczęć, ujęte w ramkę z mikrodruku koloru czarnego podzieloną na trzy pola, opisane napisami w kolorze czarnym: „20..... r.” oraz „mp.”.

Prawa część legitymacji zawiera:

 • godło w kolorze czarnym,
 • napisy w kolorze czarnym: „PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY”, „Legitymacja służbowa nr ....”,
 • wykropkowane na czarno miejsca do wypełnienia, opisane napisami w kolorze czarnym: „(nazwisko)”, „(imię - imiona)”, „(stanowisko - tytuł służbowy)”,
 • napisy w kolorze czarnym z wykropkowanymi na czarno miejscami do wypełnienia: „działający na terenie ...”, „Warszawa, dnia ....”,
 • miejsce na pieczęć opisane napisem w kolorze czarnym: „(pieczęć)”,
 • miejsce na podpis wystawcy opisane napisem w kolorze czarnym: „(podpis wystawcy)”,
 • miejsce na rok i pieczęć, ujęte w ramkę z mikrodruku koloru czarnego podzieloną na trzy pola, opisane napisami w kolorze czarnym: „20 .... r.”, „mp.”.