Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2015

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2015

W dniach 19-23 października 2015 r. trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W tym roku już po raz drugi jest poświęcony zagrożeniom psychospołecznym. Stanowi kulminację kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”, prowadzonej w latach 2014-15 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i jej krajowe punkty centralne. Zobacz, co będzie się działo.

Podczas Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w całej Europie odbywaj się przedsięwzięcia poświęcone zagadnieniom stresu zawodowego i innych zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą. W Polsce podczas Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy planowane jest:

 • Codzienne umieszczanie informacji nt. stresu w pracy na Facebooku kampanii (https://www.facebook.com/Stres-w-pracy-Nie-dzi%C4%99kuj%C4%99-898242733535320/);
 • Wydanie specjalne miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” poświęcone zagrożeniom psychospołecznym;
 • Rozpowszechnianie spotu kampanii na monitorach LCD w placówkach medycznych grupy LUX MED w całej Polsce.

W ramach tegorocznego Tygodnia Europejskiego kontynuowany jest temat „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” oraz podkreślone są dwie kwestie szczegółowe:

 • molestowanie seksualne oraz
 • stosowanie przemocy przez osoby trzecie.

Dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek wyjaśnia, że: „Choć przemoc może dotyczyć dowolnego miejsca pracy i dowolnego pracownika, niektóre uwarunkowania pracy wiążą się ze zwiększonymi zagrożeniami. Praca w bezpośrednim kontakcie z klientami, kontrahentami lub innymi osobami spoza organizacji zwiększa ryzyko wystąpienia przypadków przemocy, zwanych również „stosowaniem przemocy przez osoby trzecie“. Badanie ESENER-2 wykazuje, że konieczność radzenia sobie z trudnymi klientami, pacjentami, uczniami uznano za najczęściej występujący czynnik ryzyka w europejskich przedsiębiorstwach (57,4%)”.

Celem planowanych wydarzeń – w różnych krajach w ramach sieci krajowych punktów centralnych EU-OSHA, podczas Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest zwrócenie uwagi na przekaz kampanii. Tematyka obejmuje:

 • stres i zagrożenia psychospołeczne podczas pracy,
 • nowy protokół dotyczący nękania i molestowania,
 • ocenę zagrożeń psychospołecznych w małych przedsiębiorstwach oraz
 • relacje między instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), sektorem oświaty i przedsiębiorstwami zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi.

O stresie w miejscu pracy

Warto podkreślić, że długotrwały, powtarzający się stres w miejscu pracy może prowadzić do zmian w stanie zdrowia, np. takich jak:

 • bólów mięśni karku, barków oraz okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa
 • owrzodzenia układu pokarmowego oraz bolesnych skurczów jelit
 • obniżenia odporności organizmu i związanych z nią chorób infekcyjnych
 • nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego
 • depresji, nerwic,
 • zwiększenia ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową.

Przedłużające się stany stresu mogą prowadzić do reakcji nerwicowych, takich jak stany lękowe czy depresyjne. Szczególnym przejawem przedłużającego się stresu w pracy, któremu poświęca się obecnie wiele uwagi, jest zjawisko wypalenia zawodowego.

Trzeba zaznaczyć również, że stres pracowników odbija się negatywnie na funkcjonowaniu firmy. Z powodu stresu odnotowujemy bowiem:

 • zwiększoną absencję;
 • wzrost kosztów związanych z większą zachorowalnością;
 • zmniejszoną produktywność pracowników – przy wysokim poziomie stresu produktywność pracowników zmniejsza się;
 • wzrost liczby wypadków – przy nadmiernym pobudzeniu, niemożności skupienia się zwiększa prawdopodobieństwo błędu, a w konsekwencji i wypadku; niektórzy eksperci szacują, że stres jest odpowiedzialny za 60 ÷ 80% wypadków w miejscu pracy;
 • większą rotację personelu;
 • gorszą atmosferę w pracy, niechęć do zmian i nowości;
 • słabą motywację pracowników.

Innymi słowy chroniczny i nie zmniejszany stres w miejscu pracy może zwiększać koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz być przyczyną strat. Koszty generowane są w przypadku występowania stresu w organizacji przez:

 • błędne decyzje,
 • spadek efektywności i wydajności w pracy,
 • koszty wypadków przy pracy,
 • zastępstw nieobecnych pracowników,
 • nabór, szkolenia i przygotowanie zawodowe nowych pracowników.

Dlatego tak ważna dla samych firm, zakładów pracy i pracodawców jest walka ze stresem w miejscu pracy. Dlatego też tak ważne jest podnoszenie świadomości na temat stresu w miejscu pracy i podkreślanie znaczenia zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy.

Kampania „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” ma na celu pokazanie, że choć eliminacja zagrożeń psychospołecznych i stresu w pracy może wydawać się dużym wyzwaniem, to jest możliwa. Problemy stresu w pracy mogą być rozwiązywane w równie logiczny i systematyczny sposób, jak wszelkie inne problemy z zakresu BHP. O tym właśnie powinniśmy pamiętać i podejmować działania w tym kierunku, szczególnie w czasie Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.