Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Właściwy dobór środków ochrony indywidualnej

Właściwy dobór środków ochrony indywidualnej

Wybierając środki ochrony indywidualnej dla pracowników najczęściej kierujemy się ceną. Jednak to nie cena powinna odgrywać tu główną rolę. Zanim zakupimy ŚOI dla pracowników powinniśmy zrobić „rekonesans”. Zastanówmy się zatem, co brać pod uwagę chcąc wyposażyć pracowników we właściwy, gwarantujący im bezpieczeństwo sprzęt ochrony indywidualnej. Oto kilka wskazówek, które ułatwią to zadanie.

W czasie, w którym budżety firm podlegają coraz większemu ograniczeniu, przy zakupie sprzętu ochronnego niejednokrotnie pojawia się tendencja wyboru niskiej ceny i nabywania najtańszych dostępnych produktów. Zbyt często jednak okazuje się, że jest to błędne rozumowanie. W rzeczywistości, dobrej jakości środki ochrony indywidualnej najlepiej dostosowane do ochrony przed konkretnym zagrożeniem lub ryzykiem są bardziej trwałe, redukują czasy przestoju, minimalizują koszty operacyjne i mogą być użytkowane przez dłuższy czas, niż ich tańsze odpowiedniki.

Uwaga!

Potrzeba dostosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego do konkretnych miejsc i zadań jest szczególnie ważna.

Prawdziwy koszt ŚOI za niską cenę

Rozważanie wyłącznie produktów najtańszych może również doprowadzić do sporów wewnętrznych opóźniających zakup kluczowych ŚOI lub, co gorsza, pozostawić kupującego ze sprzętem, którego żaden z pracowników nie będzie chciał nosić.

Być może pracownika odpowiedzialnego za zakupy w danej organizacji interesuje jedynie cena sprzętu ochronnego, lecz kierownik ds. BHP po zapoznaniu się z tanim produktem może słusznie zauważyć, iż produkt ten nie jest odpowiedni dla jego przeznaczenia. Co najgorsze, pracownicy mogą uznać, że produkt nie spełnia ich oczekiwań, przez co będą mieć niższą motywację, by go stosować.

A wystarczy, by tylko jeden pracownik przedstawił roszczenie odszkodowawcze z powodu np. ubytku słuchu, problemów z oddychaniem lub obrażeniami dłoni/ramienia spowodowanymi wibracjami, takimi jak zespół wibracyjny z objawami Reynauda, a koszt takiego roszczenia szybko przewyższy całkowity budżet firmy na środki bezpieczeństwa.

Prawidłowe kryterium doboru ŚOI

Jaka jest więc alternatywa dla dokonywania zakupów jedynie według kryterium ceny? Co pracownicy służby bhp mogą uczynić, by zapewniać ŚOI, które są zarówno ekonomiczne, jak i skuteczne w zakresie ochrony pracownika?

Wskazówka 1 – indywidualności każdego stanowiska

Po pierwsze, oczywistym jest, że nie istnieje jedno rozwiązanie odpowiednie dla każdej sytuacji. Mając jednak ten fakt na uwadze należy pracować nad każdą placówką, oddziałem, stanowiskiem oddzielnie, by jak najlepiej dopasować

 sprzęt ochronny do każdego pracownika. Pozwoli to z pewnością uniknąć podejmowania działań ad-hoc czy przyjmowania chaotycznego podejścia w zakresie zakupów ŚOI.

Wskazówka 2 – systematyczna kontrola środowiska pracy

Dodatkowo, skuteczną metodą radzenia sobie z takim stanem rzeczy jest wdrożenie procesu systematycznej kontroli środowisk pracy.

Dzięki takim audytom pracodawcy są w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz wybrać odpowiednie rozwiązania produktowe, które pozwolą zachować bezpieczeństwo pracowników zgodnie z procedurami najlepszych praktyk przemysłowych oraz norm EN.

Bezpłatny audyt i przegląd ŚOI

W celu stosowania systematycznego podejścia do oceny miejsc pracy i użytkowania ŚOI, niektórzy dostawcy, tacy jak Honeywell Industrial Safety, oferują bezpłatne audyty i przeglądy ŚOI w organizacjach takich jak samorządy lokalne czy korporacje międzynarodowe. Tego rodzaju audyty pomagają pracownikom podjąć odpowiednie decyzje w zakresie ich ochrony.

Dla przykładu, audyt ŚOI przeprowadzany przez Honeywell Industrial Safety składa się z siedmiostopniowego procesu pozwalającego pracownikom wypróbować produkty i przekaza

informacje zwrotne kierownikom ds. BHP odpowiedzialnym za wybór najbardziej odpowiednich rozwiązań ochronnych w zakładzie pracy:

  1. Wprowadzenie – spotkanie z zespołem projektowym, włącznie z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, zakupy oraz politykę BHP.

  2. Pierwsza wizyta w zakładzie – przegląd bieżącego wykorzystania ŚOI oraz uzgodnienie kluczowych obszarów poddanych kontroli.

  3. Badanie miejsca pracy – ocena ryzyka bieżących praktyk pracy.

  4. Raport z badania – identyfikacja ryzyka i zalecenia dla każdego obszaru.

  5. Przegląd po badaniu – ustalenie próbnego wykorzystania produktów w oparciu o zalecenia z raportu z badania.

  6. Próby produktowe – przeszkolenie pracowników z zakresu wykorzystania wypróbowywanych ŚOI oraz rozdystrybuowanie próbek.

  7. Bieżące wsparcie – systematyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz przyszłe audyty dla nowych zagrożeń i/lub miejsc pracy.

Proces ten zaprojektowano tak, by angażował on pracownika w wybór ŚOI, co przekłada się na znacznie większe prawdopodobieństwo stosowania przez niego ŚOI przez cały czas wykonywania pracy. To z kolei pozwala obniżyć ryzyko wystąpienia obrażeń u pracownika.

Przy wzroście liczby roszczeń w związku z obrażeniami w miejscu pracy, coraz więcej firm otwiera się na takie konsultacyjne podejście do zakupu środków ochrony indywidualnej. Przedsiębiorstwa stwierdzają, zgodnie z tym, czego wielokrotnie doświadczyliśmy, że im bardziej zaangażuje się osoby zainteresowane, im więcej ludzi włączy się w cały proces, tym większa szansa na zaoferowanie pracownikom odpowiedniego wyboru w zakresie sprzętu i odzieży ochronnej.

Wskazówka 3 – zasada współpracy miedzy dostawcą ŚOI a pracodawcą

Co więcej, dobry wybór niekoniecznie oznacza ten najdroższy – ważne jest, by dostawcy i przedsiębiorstwa wspólnie pracowały nad znalezieniem najbardziej ekonomicznego rozwiązania. Proces ten oznacza obserwację wszystkich elementów, które sprawiają, że ŚOI są zarówno ekonomiczne w okresie ich przydatności do użytku, jak również skuteczne w ochronie pracownika.

Wskazówka 4 – zasada monitorowania najnowszych technologii w zakresie ŚOI

Dla przykładu, sugeruje się aby specjaliści ds. BHP brali także pod uwagę najnowsze badania z zakresu ŚOI, np.

okularów ochronnych i technologii soczewkowej oraz ich przydatności dla potencjalnych zagrożeń, z jakimi stykają się pracownicy. Powinni oni również przyjrzeć się dokładniej dopasowaniu, wygodzie oraz stylowi okularów – czyli czynnikom kluczowym w ustaleniu, czy pracownik będzie bardziej skłonny przez cały czas nosić okulary ochronne.

Podobnie, w przypadku ochrony słuchu należy spojrzeć zarówno na jakość ochrony, jak i dopasowanie produktu. Hałaśliwe otoczenie, w którym przebywają pracownicy, również powinno zostać zbadane pod względem potencjalnych zagrożeń oraz możliwości porozumiewania się z zespołem.

Nie ma idealnego rozwiązania czy panaceum, które usuwałoby wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa pracy, z jakimi pracownikom przychodzi się zetknąć. Niemniej jednak dzięki zrozumieniu, że nie istnieje jedno rozwiązanie odpowiednie dla każdej sytuacji, pracodawcy i pracownicy służby bhp mogą zrobić pierwszy krok w kierunku znalezienia najlepszego sprzętu i odzieży ochronnej dla wszystkich swoich pracowników.

Autor: 

Stuart Turnbull,
dyrektor ds. sprzedaży
w Honeywell Industrial Safety,
w regionie EMEA