Wyświetl wydarzenia:
«
»

czerwiec 2020

24 czerwca2020

Zmiany w prawie

 • Zmiany w w przepisach o pracy zdalnej

  Od 24 czerwca 2020 r. zmiania zasad wykonywania pracy zdalnej. Zmienione przepisy o pracy zdalnej wprowadzają nowy zakres odpowiedzialności pracodawcy za bhp oraz za wypadki przy tej pracy. Więcej na ten temat>>

wrzesień 2020

11 września2020

Zmiany w prawie

 • Zmiana w przepisach dotyczące eksploatacji maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

  Wchodzą w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Sprawdź czego dotyczą?

  Od 11 września 2020 r. nazwy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego” zgodnie z obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r. ustawą z 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. poz. 534 ze zm.).

19 września2020

 • Dzień Pracownika Służby BHP

  19 września przypada święto zawodowe, czyli Dzień Pracownika Służby BHP. Pracownicy służby bhp wykonują ważną i odpowiedzialną pracę. Ciąży na nich wiele obowiązków. Codziennie zmagają się z wieloma wyzwaniami, których głównym celem jest zdrowie i życie pracowników. Wszystkim pracownikom służby bhp Redakcja Portalu BHP życzy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy, zero wypadków przy pracy, wytrwałości i konsekwencji w działaniu.

  W tym dniu polecamy: O zadaniach i obowiązkach pracowników służby bhp w dniu ich święta.

październik 2020

26 października2020

Zmiany w prawie

listopad 2020

28 listopada2020

Zmiany w prawie

 • Zmiana w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie eksploatacji maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

  Rozporządzenie ministra rozwoju z 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1461) wprowadza zmiany od 28 listopada 2020 r. w zakresie:

  • załącznika nr 1 do rozporządznia zmienianego poprzez zmianę jednostki charakteryzującej koparki jednonaczyniowe i ładowarki jednonaczyniowe z masy całkowitej na masę eksploatacyjną maszyny określone we wskazanym załączniku;
  • wyłączenia z wielozadaniowych nośników osprzętów określonych w załączniku nr 1 tzw. ładowarek teleskopowych itp. urządzeń technicznych, które kwalifikują się do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. 

  Czytaj wiecej...

styczeń 2021

15 stycznia2021

31 stycznia2021

 • Złóż do ZUS druk IWA – masz czas do 31 stycznia

  31 stycznia upływa termin na złożenie do ZUS „Informacji do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" za ubiegły rok, czyli druku ZUS IWA. Obowiązek złożenia tej informacji mają płatnicy, którzy byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia zeszłego roku i co najmniej 1 dzień w styczniu tego roku. 

  Więcej na ten temat przeczytasz kikając tu >>

luty 2021

15 lutego2021

 • Pamiętaj o złożeniu sprawozdania o warunkach pracy (Z-10) do ZUS

  15 lutego upływa termin przekazania do GUS „Sprawozdania o warunkach pracy” na formularzu Z-10. Sprawozdanie to ma obowiązek złożyć każdy podmiot gospodarczy.

  Więcej na ten temat przeczytasz w: Ostateczny termin na złożenie sprawozdania o warunkach pracy – 15 luty.

 • Złóż informację o ilościach prekursorów kategorii 2

  15 lutego upływa termin na złożenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacji o ilościach prekursorów kategorii 2 wykorzystywanych lub dostarczanych do zakładu. Składając taką informację wystarczy podać nazwę substancji oraz ilość, która została wykorzystana lub dostarczona w poprzednim roku kalendarzowym.

marzec 2021

31 marca2021

 • Termin zgłoszenia do ZUS danych o pracownikach wykonujących pracę w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze (ZUS-ZSWA)

  31 marca upływa temin zgłoszenia do ZUS danych o pracownikach wykonujących pracę w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze, na druku ZUS ZSWA.  

  Takie zgłoszenie musisz złożyć jeżeli w Twojej firmie, w ubiegłym roku, zatrudnieni byli pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których opłacana była składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

kwiecień 2021

25 kwietnia2021

 • Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

  25 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. To wydarzenie ma przypominać o tym, że nadmierny hałas źle wypływa na zdrowie. Celem jest także propagowanie wiedzy, jak walczyć z hałasem.

  Zobacz, jak możesz sprawdzić czy na stanowiskach pracy w Twojej firmie hałas nie jest nadmierny? - kliknij tu>>>

28 kwietnia2021

 • Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

  28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (ang. World Day for Safety and Health at Work) ustanowiony przez Międzynarodowa Organizacja Pracy w roku 2003. Również w Polsce uchwałą Sejmu RP z 9 lipca 2003 r. (Mon. Pol. nr 37, poz. 513) dzień 28 kwietnia został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

 • Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

  28 kwietnia jest przez ruch związkowy na świecie, od wielu lat (od 1996 r.), obchodzony róweniż jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Ma on uświadomić wszystkim jak wielkie są społeczne koszty wypadków przy pracy oraz zwrócić szczególną uwagę na konieczność prowadzenia stałych i kompleksowych działań w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy. 

sierpień 2021

28 sierpnia2021

Zmiany w prawie

 • Nowy wzór książki operatora

  Od 28 sierpnia 2021 r. zaczyna obowiązywać zmiana do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych dotycząca załącznika nr 2, czyli wozku książki operatora. Nowy wzór będzie miał formę plastikowej karty.  Czytaj więcej na ten temat ...

Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel