Poleć znajomemu

Kto powinien podpisać instrukcję bhp?

Kto powinien podpisać instrukcję bhp?
Pytanie:

W mojej firmie instrukcje bhp opracował zewnętrzny specjalista ds. bhp, z którym ma umowę na obsługę w zakresie bhp. Pracownik ten twierdzi jednak, że ja jako pracodawca powinienem tę instrukcję podpisać. Czy tak jest faktycznie?

Odpowiedź: 

Pracodawca nie ma obowiązku podpisywania instrukcji bhp, jednak od strony praktycznej warto, aby to zrobił.

Podpisana instrukcja to dokument traktowany na równi z innymi zarządzeniami wewnętrznymi zakładu pracy, przyjętymi do obowiązkowego przestrzegania.

Generalnie pracodawca nie ma obowiązku podpisywania instrukcji bhp. Jednak byłoby dobrze, gdyby złożył na niej swój podpis.

Instrukcje może podpisać upoważniona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami. Treść instrukcji bhp powinna wówczas dotyczyć stanowiska znajdującego się wyłącznie w obrębie działu podlegającego temu kierownikowi.

Miejmy na uwadze, że instrukcję bhp powinny być sporządzane przez pracowników nadzoru (kierowników, brygadzistów, majstrów i inne osoby kierujące pracownikami) przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenia.

Natomiast służba bhp opiniuje jedynie instrukcje bhp sporządzone przez wskazane wyżej osoby

Podpis pod instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy oznacza, że jest ona:

  • zakończona i sprawdzona (uzgodniona),
  • przyjęta przez kierownictwo,
  • gotowa do wdrożenia w życie.

Podpis pracodawcy lub osoby przez niego do tego upoważnionej wiąże daną instrukcję bhp z konkretnym zakładem pracy. Złożony podpis zobowiązuje także do przekazania treści instrukcji bhp podległym pracownikom i ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie jej postanowień.

Autor: Kazimierz Żurawski
główny specjalista ds. bhp,
współpracownik firmy
doradztwa w zakresie
prawa i ochrony pracy SEKA S.A.

Autor: Kazimierz Żurawski

Główny specjalista ds. bhp, dyrektor ds. nadzoru w firmie doradztwa z zakresu prawa i ochrony pracy SEKA S.A.

Kategorie