Poleć znajomemu

Czy szkolić informatyka pracującego na zlecenie?

Czy szkolić informatyka pracującego na zlecenie?
Pytanie:

Moje pytanie dotyczy szkolenia wstępnego i stanowiskowego bhp dla informatyka zatrudnionego w zakładzie na podstawie umowy zlecenia. Czytałem różne opinie na ten temat, raz, że nie trzeba szkolić z zakresu bhp, innym razem, że pracodawca powinien przeszkolić takich zleceniobiorców. Jak to jest faktycznie?

Odpowiedź: 

Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego informatyka na podstawie umowy prawa cywilnego jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Praca informatyka nie wiąże się z takimi zagrożeniami zawodowymi, jakie zaistnieją w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, jednak rekomendowanym postępowaniem dla pracodawcy będzie zapewnienie mu takich szkoleń.

Nawet w sytuacji, gdy podmiotem zatrudniającym jest pracodawca, to zawarcie umowy zlecenia nie powoduje, że zatrudniony staje się pracownikiem ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ta teza jest oczywiście aktualna, w przypadku gdy umowa zlecenia nie stanowi jedynie tzw. przykrywki do faktycznego wykonywania pracy w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.

Jeżeli strony zdecydowały się na zawarcie umowy zlecenia, pracodawca musi mieć na względzie, że kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą być traktowane względem zleceniobiorcy w sposób dowolny. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy również osobom zatrudnionym na podstawie umowy prawa cywilnego.

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.