Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zadbaj o zdrowie psychiczne pracowników w miejscu pracy – weź udział w międzynarodowym konkursie.

Zadbaj o zdrowie psychiczne pracowników w miejscu pracy – weź udział w międzynarodowym konkursie.

Dzieląc się doświadczeniami i współpracując można dbać o zdrowie psychiczne pracowników w miejscu pracy, a dodatkowo pozyskać dofinansowanie na podejmowane w tym zakresie działania. Wszystko w ramach Programu Horyzont 2020 Komisji Europejskiej i konkursu “Zdrowie psychiczne w miejscu pracy”. Projekty można składać jeszcze do 2 października br.. Zobacz jak można wziąć udział w konkursie.

O tym, że atmosfera w miejscu pracy odgrywa kluczowe znaczenie w zapewnieniu pracownikom optymalnych warunków psychofizycznych wiadomo nie od dziś. Fakt, że coraz częściej pracownicy – nie radzący sobie ze stresem w miejscu pracy – korzystają z długotrwałych zwolnień lekarskich, nie pozostaje bez wpływu nie tylko na sytuację ekonomiczną danej firmy, ale także na stan gospodarki UE. Komisja Europejska dostrzega ten problem, dlatego zdecydowała się – wśród wielu konkursów, ogłaszanych w ramach Programu Horyzont 2020 – ogłosić zaproszenie do składania wniosków projektowych w temacie “Zdrowie psychiczne w miejscu pracy”. Propozycje skróconych aplikacji, w konsorcjach międzynarodowych, można składać do 2 października br.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział małe i średnie firmy, ale także instytucje publiczne, jak szkoły wyższe czy szpitale, również organizacje pozarządowe, zajmujące się zagadnieniami psychologii w miejscu pracy, w tym znęcania się psychicznego czy mobbingu.

Ważne

Największe szanse na pozyskanie finansowania w konkursie mają propozycje aplikacji, które w sposób efektywny pozwalają ograniczyć stres w miejscu pracy, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia liczby długotrwałych zwolnień lekarskich, ale także – zmniejszając rotację pracowników, spowodowaną np. mobbingiem.

Konieczna współpraca z konsorcjum międzynarodowym

Propozycje mogą składać zespoły międzynarodowe, czyli kilka lub nawet kilkanaście firm, instytucji, czy organizacji, współpracujących ze sobą przy tworzeniu aplikacji, a poźniej – realizacji projektów.

Każdy partner zespołu projektowego powinien mieć konkretny pomysł na ograniczenie stresu w miejscu pracy, problem, dotyczący np. zjawiska mobbingu i chęć znalezienia rozwiązania lub doświadczenie w realizacji działań, związanych z tworzeniem optymalnych warunków psychofizycznych w środowisku pracy.

Warto skorzystać z propozycji potencjalnych partnerstw

Obecnie na stronie Komisji Europejskiej zamieszczonych jest 58 ofert od instytucji, firm i organizacji pozarządowych, głównie z Hiszpanii, Włoch i Portugalii, poszukujących partnerów i koordynatorów projektów, w ramach konkursu „Zdrowie psychiczne w miejscu pracy”.

Ze względu na fakt, że pozostało niewiele czasu do złożenia skróconej propozycji na projekt, warto skorzystać z zamieszczonych kontaktów i zaproszeń do współpracy lub – zamieścić własne ogłoszenie o zainteresowaniu udziałem w konkursie i opisać krótko firmę, organizację lub instytucję, z uwzględnieniem działań na rzecz zdrowia psychicznego wśród pracowników.

Jedną z propozycji z Włoch jest oferta uniwersytetu Universita Degli Studi di Firenze. Wielodyscyplinarna grupa naukowców pracuje nad stworzeniem narzędzi, mogących pomóc w określeniu ryzyka zagrożenia dla zdrowia psychicznego. Chodzi także o zapewnienie możliwości monitoringu własnego stanu zdrowia psychicznego przez pracownika. Istotna jest także troska pracodawcy o pracownika – z myślą o wsparciu kierownictwa firm i instytucji naukowcy przygotowują specjalne szkolenia, możliwe jako „szyte na miarę”, czyli dostosowane do potrzeb konkretnego zespołu pracowników – by efektywnie promować zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że zarówno trauma, jak i choroby związane ze stresem i zdrowiem psychicznym, mające swój początek w miejscu pracy, mogą charakteryzować się odmiennym przebiegiem u każdej z osób dotkniętych problemem, a przez to - wymagać unikalnego, właśnie „szytego na miarę” postępowania, na podstawie kompleksowej analizy sytuacji przez specjalistów. Naukowcy z włoskiego uniwersytetu chcą dzielić się swoim doświadczeniem, ale także poznać specyfikę problematyki związanej ze zdrowiem psychicznym w miejscach pracy również w innych krajach UE, skąd będą pochodzić partnerzy potencjalnego projektu.

Oferty instytucji z Polski

Instytucja publiczna, jeden z największych pracodawców w regionie, ma problem z mobbingiem w jednym z wydziałów. Wielu pracowników często korzysta ze zwolnień lekarskich z powodu stresu, wielu – zdecydowało się odejść z pracy, kilka pracownic zostało zwolnionych, w wydziale pozostali wyłącznie młodzi stażem pracownicy. Procedura antymobbingowa nie zdaje egzaminu, bo pracownicy obawiają się, że oficjalna skarga spowoduje eskalację konfliktu i w konsekwencji – zwolnienie z pracy. Instytucja chętnie nawiąże współpracę z organizacjami z innych krajów, które znają temat mobbingu i zechcą podzielić się doświadczeniem oraz metodami jasnej diagnozy i skutecznej walki z tym zjawiskiem.

Konkretne doświadczenia, które chce wykorzystać dla realizacji projektu w obszarze zdrowia psychicznego w miejscu pracy, ma portugalski szpital publiczny Unidade Local de Saude do Baixo Alentejo, E.P.E. Ofertę szpitala można także znaleźć wśród ogłoszeń, zamieszczonych na stronie Komisji Europejskiej, pod informacją o konkursie. W portugalskim szpitalu rozwijany jest model zarządzania psychospołecznymi problemami pracowników w środowisku pracy, w tym związany z zapobieganiem mobbingowi. Specjaliści psychiatrzy, psycholodzy i terapeuci z placówki są autorami innowacyjnych inicjatyw, dedykowanych wszystkim pracownikom szpitala. Dyrekcja placówki chce wykorzystać swoje doświadczenia w stworzeniu rozwiązań - dla innych instytucji, również sektora publicznego, w innych krajach UE - które pomogą zachować bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla pracowników.

Ciekawym uzupełnieniem oferty zarządzania stresem jest propozycja hiszpańskiej firmy Instituto de Biomecanica de Valencia, specjalizującej się w tworzeniu optymalnych, od strony wyposażenia przestrzeni biurowych i ergonomii, warunków pracy. W ramach tworzonej propozycji wniosku i projektu do Programu Horyzont 2020 i potencjalnego konsorcjum, firma jest zainteresowana przeprowadzeniem studiów nad współistnieniem i współzależnością fizycznych i psychospołecznych czynników ryzyka - zarówno w odniesieniu do chorób układu mięśniowo-szkieletowego, jak i zdrowia psychicznego pracowników. Oferta firmy obejmuje m.in. przeprowadzenie badań, w oparciu o istniejący stan wiedzy, analizy statystyczne danych związanych z ryzykiem zawodowym (w tym dotyczących wypadków przy pracy), oraz studium przypadków wybranych miejsc pracy, poddawanych analizie w ramach projektu.

Wśród zaproszeń od firm i instytucji, do kontaktu w sprawie wspólnych przedsięwzięć projektowych, jest też m.in. ciekawa oferta prywatnej organizacji z Hiszpanii o nazwie Psyatwork, która zajmuje się w swej działalności połączeniem psychologii i technologii w celu wsparcia pracowników w zakresie zdrowia psychicznego i zdrowia, traktowanego jako dobrostan psychofizyczny. Wśród dotychczasowych klientów organizacji są pracownicy dużych instytucji, takich jak banki, ale także przedsiębiorstwa i sieci centrów handlowych.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na portalu Komisji Europejskiej (Participant Portal), można jednak znaleźć je również, wpisując w wyszukiwarce skrót konkursu: SC1-BHC-22-2019.

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Dziennikarz

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.