Magazynowanie i transport

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Pisemne polecenie wykonywania prac przy użyciu wózka jezdniowego

Od 10 sierpnia 2018 r. obowiązkiem organizatora prac wykonywanych przy użyciu wózka jezdniowego – stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanych z warunkami panującymi w miejscu transportu – jest wystawienie pisemnego polecenia wykonywania takiej prac (§ 6 ust. 1. rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym; Dz.U. z 2018 r. poz. 47). Dopiero na podstawie takiego pisemnego polecenia operator wózka może przystąpić do pracy i ją wykonać. Ekspert portalu bhp przygotował, gotowy do wykorzystania, wzór takiego pisemnego polecenia.

Codzienny raport techniczny wózka jezdniowego z napędem silnikowym

Prowadzenie dokumentów dotyczących codziennej eksploatacji wózków podnośnikowych wynika przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Przepisy te nakazują pracodawcy/organizatorowi pracy, przed przekazaniem wózka do użytkowania zapewnić kontrolę jego stanu technicznego, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów. Przeprowadzenie kontroli powinno być odnotowane w dokumentach eksploatacyjnych wózka. Dokument taki może stanowić karta codziennego raportu technicznego wózka jezdniowego, a zebrane karty codziennego raportu mogą utworzyć książkę codziennej eksploatacji wózka jezdniowego z napędem silnikowym.       

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »