Ocena ryzyka zawodowego

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Program naprawczy po ocenie ryzyka zarodowego

Zwieńczeniem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy powinno być sporządzenia planu/programu naprawczego . Jest to element planowanej profilaktyki w ryzyku zawodowym. Pamiętajcie, że do planowania działań profilaktycznych należy przystąpić po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości eliminacji oraz ograniczenia ryzyka zawodowego. Aby ułatwić Wam przygotowanie takiego dokumentu, eksperci Portalu BHP przygotowali przykładowy wzór druku, który możecie wykorzystać w Waszej firmie.

Karta oceny wydatku energetycznego

Jednym z etapów określania wydatku energetycznego na danym stanowisku pracy jest wykorzystanie wyników obserwacji dania roboczego w karcie obliczeń wydatku energetycznego. Tak więc, po dokonaniu obserwacji pracy na stanowisku i wypełnieniu karty obserwacyjnej fotografii dnia roboczego możemy przystąpić oceny wydatku energetycznego. Aby ułatwić to zadanie prezentujemy wzór karty oceny wydatku energetycznego oraz przykład jej wypełnienia.

Karta obserwacyjna fotografii dnia roboczego

Bezwzględnym warunkiem uzyskania rzeczywistego odzwierciedlenia obciążenia dynamicznego jest przeprowadzenie na podstawie obserwacji (tzw. fotografii dnia roboczego) pełnej identyfikacji i inwentaryzacji wszystkich czynności, pozycji przy pracy oraz czasu ich wykonywania. Mając to na uwadze przygotowaliśmy wzór karty obserwacyjnej fotografii dnia roboczego gotowy do wykorzystania.

Identyfikacja zagrożeń i uciążliwości

Dokumentem koniecznym do opracowania przez zespół oceniający ryzyko zawodowe jest identyfikacja stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości wraz z ich skutkami zdrowotnymi, dotycząca prac wykonywanych na konkretnym stanowisku. Jest to kolejny dokument, który wpływa na rzetelność przeprowadzanej oceny ryzyka. Taki dokument, w formie wykazu, opracowali eksperci portalu bhp, gotowy do pobrania i wykorzystania w każdym zakładzie pracy.

Informacje do oceny ryzyka zawodowego

Proces oceny ryzyka zawodowego musi przebiegać sprawnie, a sama ocena musi być rzetelna. Aby sprostać tym wymaganiom, ważna jest właściwa jej dokumentacja. Pierwszym dokumentem z oceny ryzyka zawodowego jest ten, który opisuje stanowisko pracy. Taki dokument, opracowany przez ekspertów portalu bhp, z całą pewnością przyspieszy proces przygotowywania i przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.

Karta informacyjna identyfikacji zagrożeń do oceny ryzyka zawodowego

W celu dokonania rzetelnej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy w pierwszej kolejności dokonać identyfikacji zagrożeń. Od prawidło dokonanej identyfikacji zagrożeń zależy cała ocena ryzyka. Do realizacji tego zadania można wykorzystać kartę informacyjną identyfikacji zagrożeń do oceny ryzyka zawodowego. Wzór tego dokumentu gotowy do wykorzystania można pobrać poniżej.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »