Prawa i obowiązki

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Prawa i obowiązki pracodawcy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie (w tym zbieranie i przechowywanie) danych osobowych jest zgodne z prawem między innymi w przypadkach gdy: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku, gdyby pracodawca chciałby odwołać się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wypełniania obowiązku prawnego, niezbędne jest wskazanie jego dokładnej podstawy prawnej. Natomiast bezpiecznym rozwiązaniem wydaje się być na chwilę obecną uzyskanie od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków, szczególnie z uwagi na cele dowodowe. Jeżeli zatem przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wzór takiej zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażanej przez pracownika możesz pobrać poniżej.

Informacja o realizacji nakazu/wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy po kontroli mogą wydać nakaz, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Inspektor może również w toku kontroli – gdy  stwierdzane nieprawidłowości dotyczyą nie tylko zagadnień z zakresu bhp ale i również kwestii szeroko rozumianej prawnej ochrony pracy – wystosować do kontrolowanego podmiotu wystąpienie Zarówno w przypadku nakazu, tak i w przypadku wystąpienia kontrolowany podmiot ma obowiązek poinformować inspektora pracy, w terminie przez niego wyznaczonym o fakcie i sposobie realizacji wystosowanych środku prawnym. Należy pamiętać, że realizacja nakazów nie jest prywatną sprawą pracodawcy, do którego zostały one skierowane. Takiej informacji można dokonać na wykorzystują do tego, opracowany przez ekspertów Portalu BHP, wzór dokumentu informacji o realizacji nakazu/wystąpienia PIP.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Prawa i obowiązki pracodawcy »

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 3500 aktualnych porad
  • 5400 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »