Choroby zawodowe

wyszukaj po: tytule, słowach kluczowych

Pismo pracodawcy (płatnika składek) do ZUS w sprawie ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu

Płatnik składek po otrzymaniu wniosku od pracownika o przesłanie do ZUS dokumentacji niezbędnej do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, po jej skompletowaniu, przesyła do ZUS dokumenty wraz z pismem o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu. Wzór  takiego pisma/wniosku płatnika składek opracował ekspert Portalu BHP, możesz go pobrać i wypełnić. 

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Podejrzenie choroby zawodowej u pracownika musi być zgłoszone pisemnie przez osoby upoważnione – pracodawcę -  na odpowiednim druku. Pracodawca dokonujący zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika wypełnia druk "zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej" a następnie oryginał wypełnionego druki przesyła właściwemu ze względu na siedzibę zakładu pracy Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »